اسرائیل و استالین: پرسش و پاسخ کوتاه در یوتیوب با مازیار رازی

سلام جناب رازی با آرزوی تحقق صلح در همه دنیا از شما خواهش میکنم، ممکنه درباره دیدگاه استالین نسبت به بوجود آمدن کشور اسراییل در آن سالها مرا راهنمایی کنید . خصوصا دوست دارم بدانم موضع شخص استالین نسبت به پدیده کشور اسراییل چه بود؟ ممنون که راهنمایی میفرمایید . م.پ. از ایران

مازیار رازی:
ژوزف استالین جرم‌های بسیاری علیه طبقه کارگر جهانی مرتکب شد. اما یکی از بزرگترین جرم‌های او، حمایتی بود که به تشکیل دولت اسرائیل اعلام کرد. در این مورد مطالب زیادی نوشته شده است که به شکل فشرده در این پست ذکر می کنم.
استالین در سال ۱۹۱۳ درباره مساله ملی، مطلبی تحت تأثیر نیکلای بوخارین و لنین، نوشت که در زیرنویس آن، آینده دیکتاتور صهیونیسم را به عنوان «یک جریان ملی واکنش‌گرای جوانان صهیونیست» توصیف می‌کند.
اما سوال این است که شوروی در حاکمیت استالین چگونه به تأسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ پاسخ مثبت داد؟
اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ ۱۷ مه ۱۹۴۸، فقط سه روز پس از اعلام استقلال اسرائیل، آنرا به رسمیت شناخت. شوروی استالینیستی اولین کشوری در جهان بود که این کار را انجام داد (پیش از ایالات متحده آمریکا).
در سطح سیاسی، استالین امیدوار بود باید این روش، نقش امپریالیسم بریتانیا در منطقه را ضعیف کند . در سطح نظری این رویه از برخورد ها متکی بود به تجد نظر طلبی در مارکسیسم در ۱۹۲۸ که تزی توسط بوخارین تدوین شد و مورد تایید استالین قرار گرفت. این نظریه متکی بود ساختن «سوسیالیسم در یک کشور». یا تز انقلاب دو مرحله ای. مرحله اول: مرحله ضد امپریالیستی با اتحاد با تمام جریانات ضد امپریالیست (بورژوازی ملی و ناسوسیونالیستی و غیره علیه امپریالیسم). به سخن دیگر، استالین بر این نظر بود که برای ساختن سوسیالیسم، در سطح جهانی، اول باید سوسیالیسم در شوروی ساخته شود در اتحاد با هر جریان ضد امپریالیستی (این تز خلاف نظریات بنیادین مارکسیستی بود). شکست انقلاب ۱۹۲۵ـ۲۷ چین و سپس اسپانیا و پس از آن اندونزی و در آغاز جنگ دوم جهانی پیمان با هیتلر و غیره محصول این بینش ضد مارکسیستی بود. (در ایران هم با تاسیس حزب توده و اتحاد با قوام السطنه و سپس مدتی حمایت از مصدق و نهایتا ۱۳۵۷ حمایت از خمینی همه متکی بر این نظریه ضد مارکسیستی بود).
در نتیجه حمایت از اسرائیل نیز ۱۹۴۸ در راستای ادامه این نطریه بود، یعنی تضعیف امپریالیست ها و تقویت جبهه «ضد امپریالیستی».
حمایت شوروی از اسرائیل محدود به وسایل دیپلماتیک نبود. اتحاد جماهیر شوروی از طریق چکوسلواکی، سلاح به میلیشی صهیونیستی «هاگانا» ارسال کرد. این اقدام، خود به یک پایه مهم حمایت برای تأسیس دولت صهیونیستی تبدیل شد.
نتیجه‌ این سیاست ضد مارکسیستی، این بود که اعتقادات کمونیستی که پیش از این جذابیت زیادی در میان جوانان رادیکال کشورهای عربی داشت، در سراسر منطقه تضعیف شد. در آمریکا، حزب کمونیست CPUSA حمایت بی‌قید و شرط خود را از صهیونیست‌ها اعلام کرد.
تاریخ استالینیسم، تماما خیانت به مبارزات ضد امپریالیستی بوده است. حمایت استالین از اسرائیل بخشی از تاریخ ضد مارکسیستی و ضد انقلابی او بود.
در آخر باید اشاره شود که از دیدگاه مارکسیسم انقلابی، استالینیسم یک پدیده ضد انقلابی بود که در شوروی به عللی بوجود آمد. در مقابل انحرافات استالین، مبارزه در میان مارکسیست ها انجام گرفت به ویژه از سوی لئون تروتسکی (که خود او هم در مکزیک به دستور استالین به قتل رسید). بسیاری از کمونیست های برجسته ایرانی از جمله سلطانزاده نیز به دستور مستقیم استالین در روسیه در محاکمات مسکو ۱۹۳۸ اعدام شدند.
در نتیجه مارکسیست های انقلابی (تروتسکیست ها) از ابتدا ضد صیهونیسم بوده و تا به امروز در مقابل سیاست های راستگرای صیهونیسم ایستادگی کرده و در کنار مردم فلسطین قرار گرفته اند.

۲۴ مهر ۱۴۰۲

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران