سوسیالیسم تخیلی یا سوسیالیسم انقلابی؟ / مازیار رازی (پرسش و پاسخ کوتاه)

پرسش و پاسخ کوتاه با مازیار رازی در اینستاگرام

چه گوارا:
درود رفیق
نظر شما راجع به کمپانی مون دراگون چیست چه قدر این شرکت با معیار های مارکسیستی_سوسیالیتی مطابقت دارد؟

مازیار رازی:
درود رفیق گرامی. این امر مانند ساختن جزیره ای است در میان یک اقیانوس که هر لحظه توسط جزر و مد اقیانوس می تواند محو شود. این روش ساختن سوسیالیسم نیست. این عقاید در میان مارکسیست های آمریکایی از جمله ریچارد وولف رواج دارد.

برخلاف این نظریه پردازان، کارل مارکس منتقد این الگوهای رسیدن به سوسیالیسم بود. او در مانیفست کمونیست در مورد این نوع پروژه ها نقد هایی نوشته است. در بخش سوسیالیست های تخیلی که از دوستان خود مارکس بودند: رابرت اوون- سن سیمون و غیره نقد بی رحمانه کرده است. او بدرستی اشاره می کند اینها طرح های تخیلی از سوسیالیسم است. مساله بر سر تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی کل نظام سرمایه داری است. برای اینکار نیاز به سازماندهی است. ما در یک جزیره کوچک هر چند هم موقتا زیبا و برابر و درست باشد نهایتا به سوسیالیسم نخواهیم رسید. گرچه سوسیالیسم هم زمان در تمام جوامع صورت نمی گیرد، اما انقلاب کارگری به قول لنین می تواند در ضعیفترین حلقه صورت گیرد و سپس گسترش یابد. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در یک کشور عقب مانده رخ داد و با سرعت گسترش یافت به سایر جوامع اروپایی مشخصا آلمان. اما به دلایلی انقلابات شکست خوردند. اما در آینده هم این روال طی خواهد شد. حلقه ضعیف زنجیر در جامعه گسست می یابد سپس انقلاب جهانی آغاز می شود. نظر من اینست که این حلقه ضعیف در سطح جهانی امروزه خود جامعه ایران است. تدارک برای انقلاب سوسیالیستی در ایران خود آغاز انقلاب جهانی را نشانه می زند. برای این امر هم باید ستاد رهبری (حزب پیشتاز کارگری) ایجاد شود و جوانان انقلابی ما از دنیای مجازی و بحث های روشنفکرانه مجازی بیرون بیایند و همراه با پیشتازان کارگری این تدارکات را بریزند.

۲۵ فروردین ۱۴۰۲

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران