در مورد سناریوی ساختن بمب اتمی / مازیار رازی (پرسش و پاسخ کوتاه)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

پرسش و پاسخ کوتاه با برخی از کارگران پیشتاز

رفیق مازیار سلام

سال ۸۹ نظر برخی از کارگران در محل کارمان این بود که برجام هیچوقت بسود کارگران ایران نخواهد بود. چون دولت ایران از قبل برنامه ریزه کرده که بمب اتمی بسازد. برای نظام، حیاتی است که این بمب را داشته باشد. برای حفظ خود و حتی از بین بردن اسرائیل. حتی اگر برجام رخ بدهد نظام جمهوری اسلامی با دوستی با روسیه و چین می خواهد بسوی کره شمالی شدن برود. ما کارگران با داشتن بزرگترین پالاشگاهها و ذخایر نفت و گاز در دنیا، هیچ سودی  از این نصیب ما نشده است.   و هیچ آگاهی در مورد داده های خود نداریم. به نظر ما جمهوری اسلامی تصمیمش را گرفته و بسوی کره شمال شدن می رود.  لذا ما کارگران باید برای اتمی شدن ایران از هم اکنون برنامه ریزی کنیم.  ما کارگران اعلام کردیم هیچ حقی به این انرژی اتمی نخواهیم داشت همانطور که هیچوقت حقی در مورد ذخایر نفتی نداشته ایم.

 

با درود رفقای گرامی

در مورد اینکه کارگران شریف ایران سودی از توافقات برجام و یا بمب اتمی داشتن رژیم نخواهند برد با شما رفقا توافق کامل دارم. اما در مورد احتمالات دوره آتی و تدارکات برای دخالتگری در جنبش کارگری، در سه برنامه تصویری و صوتی (پرسش و پاسخ در کلاب هاوس)*  تلاش کردم توضیحاتی در مورد مساله برجام و عواقب آن را خطاب به کارگران پیشتاز مطرح کنم. اینکه رژیم جمهوری اسلامی در نهایت تمایل و یا آرزو به ساختن بمب با اهدافی که ذکر کردید دارد، درست است. اما خواستن، توانستن نیست! از اینرو یک نکته را باید توجه کنید که از دیدگاه دول امپریالیستی، ایران، کره شمالى نیست. کره شمالی جایی است دور از منابع نفتی و کشورهاى غربی. ایران در چندین کیلومتری اسرائیل است و قصد نابودى اسرائیل را دارد و با در دست داشتن بمب اتمی این کار را احتمالا خواهد کرد. از میان رفتن اسرائیل یعنی از میان رفتن حضور امپریالیسم به خصوص آمریکا در منطقه و عدم دسترس به منابع نفتی منطقه که به مفهوم لطمه خوردن عمیق اقتصادی دول امپریالیستی در منطقه خواهد بود. اسرائیل در مورد تمام اقدامات و مراکز هسته اى ایران از نزدیک اطلاعات ضروری را در دست دارد. و توان به تعویق انداختن اقدامات هسته ای ایران و یا از میان برداشتن آنرا دارد. به نظر من دول آمریکا و اسرائیل به اتمی شدن ایران هرگز تن نخواهند داد، حتی به قیمت حمله نظامی به تمام پایگاههای اتمی ایران و آغاز جنگ در خاور میانه (همانطور در سالهای پیش در مورد عراق چنین کردند). این نکته مرکزى را باید در محاسبات و پیش بینی هایمان در نظر بگیریم. امروزه ما در دوران نهایی مذاکرات برجام هستیم. چنانچه در مورد برجام توافقاتی دست یابند (که این گزینه احتمالش بیشتر شده است)، مساله هسته ای شدن ایران در راستای ساختن بمب اتمی عملا برای دوره ای طولانی منتفی خواهد بود (در مورد آینده دور هم نمی توانیم از هم اکنون قضاوت کنیم). به نظر من رژیم هم کاملا آگاه هست که هسته ای شدن ایران در راستای ساختن بمب اتمی مورد تایید و یا بی تفاوتی دول امپریالیستی قرار نخواهد گرفت و خطر نابودی منابع ایران و حتی سرنگونی رژیم را در بر خواهد داشت. از اینرو برای ایجاد روابط حسنه با غرب در چارچوب برجام از مساله هسته ای تنها به عنوان حربه ای برای گرفتن امتیازات بیشتر استفاده می کند. به اعتقاد من، رژیم جمهوری اسلامی به احتمال قوی بار دیگر «جام زهر» را خواهد نوشید و به «نرمش قهرمانانه» (یعنی تسلیم تمام و کمال به دول امپریالیستی و اسرائیل) تن خواهد، همانطور که ۲۰۱۵ به توافقات دور اول برجام تن داد.

در نتیجه مساله امروزی کارگران برنامه ریزی مقاوت برای دوره پسا برجام است و نه الزاماً دوره پسا بمب اتمی! در این موارد در بحث های تصویری و صوتی زیر توضیحاتی داده شده است.

 

*

برجام و چشم انداز جنبش کارگری

https://youtu.be/NZMleOG9zKc

 

برجام و تدارک انقلاب کارگری

https://youtu.be/QDPmTszbh-4

 

پسابرجام: سخنی با کارگران پیشتاز

https://youtu.be/qAMOMCLDClg

 

 

 

 

 

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران