شورش گرسنگان نتیجه ی طبیعی نظم سرمایه داری است

اگر غارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اموال خصوصی دولت بورژوایی و سرمایه‌داران ترس به اندامتان می‌اندازد کاملا به حق است. باید هم بترسید! چرا که این یک #جنگ_طبقاتی است و شما در جبهه‌ی مقابل #طبقه_کارگر ایستاده اید. در این میان که استعمار و فرابهره‌کشی از نیروی کار به اوج رذالت خود رسیده است، دست‌مزدها به شریرانه‌ترین شکل ممکن کفاف زندگی حداقلی را نمی‌دهد و حق معیشت فرودستان با حرکت سیستم به سوی #بازار_آزاد و #نئولیبرالیسم توسط بخش خصوصی و مافیای بورژوازی به گروگان گرفته شده است و فرودستان هرچه بیشتر از پیش مطرود و به حاشیه رانده شده اند، حنایِ اخلاقیات و للاطائلات “انسانی” بورژوازی دیگر رنگی نخواهد داشت؛ هژمونی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و البته اخلاقی و فرهنگیِ طبقه‌ی حاکمه سقوط کرده و از بین می‌رود و فرودستان با زیر پا گذاشتن این “اخلاقیاتِ قانونی” که موجبِ بی‌بهرگی آنان گشته، حقِ مصادره‌ی اموالِ دپو شده‌ی خودشان توسطِ مالکین را با غارتِ آنچه از آن محروم شده اند به خود می‌دهند. غارتِ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بانک‌ها و مراکز رفاهِ اختصاصی طبقه‌ی صاحبان و مالکانِ ابزار تولید نه تنها “دزدی” نیست، بلکه حق مسلم طبقه‌ی کارگر و فرودستان است؛ چرا که چیزی که به طور سیستماتیک و سنتاً از آنها دریغ شده تا وضعیتِ سرکوب‌شده‌شان را بازتولید کند، به نفع خود و هم‌پیمانانشان مصادره و تقسیم می‌کنند. “دزدی”، آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و چنبره‌ی صدها ساله‌ی بهره‌مندان بر رفاه و آسایش و بالاترین کیفیت معیشت است که همین طبقه‌ی کارگر با تحلیل انرژی و توانش آنرا تولید و بازتولید کرده است. نه بازپس‌گیریِ حق طبیعی خودِ تولیدکنندگان و زحمتکشان!
🔺”افراد تا هنگامی که قادر نباشند خوراک و آشامیدنی، مسکن و پوشاک با کمیت و کیفیت مناسب بدست آورند، نمی‌توانند رهایی یابند. آزادی عملی است تاریخی، نه عملی ذهنی که همانا توسط شرایط تاریخی بوجود می‌آید.”

مارکس و انگلس | ایدئولوژی آلمانی

#شورش_گرسنگان انتخابِ عقلانی و تحلیلی فرودستان نیست که آنرا با معیارهای پوچ اخلاق بورژوایی بسنجید؛ بلکه نتیجه‌ی طبیعی نظمِ موجود است، پیامدِ ناگزیرِ شرایطِ دهشتناکی‌ست که استعمارِ طبقاتی آن‌را تولید کرده است. طبقه‌ی کارگر و فرودستان دیگر از نظم اخلاقیِ سلاخانش پیروی نخواهند کرد و نظم واقعی خودشان را منطبق بر منافع طبقاتی خودشان پی‌ریزی می‌کنند. پس اگر می‌ترسید، بترسید که منفعت‌تان در این ترس است و دیری‌ نخواهد پایید که همین گرسنه‌شدگان اموالتان را مصادره میکنند، خانه‌های خالی -که صد‌ها و هزارها در کلان‌شهرها با اجاره‌های وحشتناک نگه داشته اید در حالی که صدها هزار نفر در خیابان شب را به روز میرسانند- اشغال می‌کنند و در آن سکونت می‌گزینند، اموال دپو شده در فروشگاه‌های بزرگ را -که احتکار کرده‌اید و از گلوی گرسنه‌ی فرودستان دریغ داشته اید تا به قیمت قحطی، قیمت‌ها را بالا ببرید- مصادره و بین زحمتکشان و بیکاران و تمام اقشار محروم‌شده‌ی جامعه تقسیم می‌کنند. این تازه شروع ماجراست؛ بنشینید و تماشا کنید!

کسرا تبریزی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران