درس های شکست امپریالیسم آمریکا در ویتنام

 درس های شکست امپریالیسم در ویتنام

مردم غیور ویتنام (زن و مرد)  پس از ۲۰ سال مبارزه مسلحانه علیه امپریالیسم آمریکا، این نیروی اشغال گر را متکی به نیروی خود در سال ۱۹۷۵ شکست داد. پیروزی مردم  ستمدیده ویتنام در عمل نشان داد که مردم مسلح  می تواند حتی در مقابل بزرگترین نیرو های نظامی امپریالیستی  به پیروزی رسد. 

امروزه امپریالیسم روسیه تحت رهبری پوتین به اوکراین تهاجم نظامی کرده است. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی از خادمان امپریالیسم از مسلح کردن توده ها وحشت داشته و دست به دامن اربابان امپریالیسم خود شده است. زلنسکی با وجود محبوبیت موقتی اش در میان مردم اوکراین از مسلح کردن سراسری مردم اوکراین امتناع می ورزد. زلنسکی در عمل نشان داده است که ترس و وحشتش از مردم مسلح بیشتر از امپریالیسم روسیه و پوتین است. زیرا او نیک می داند که مردم مسلح پس از دفع نیروهای نظامی روسیه، متوقف نشده و قدرت را  با برکناری  خود زلنسکی به چنگ خواهند آورد.

درس گیری از جنگ ویتنام برای جوانان مارکسیست انقلابی  از اهمیت زیادی برخوردار است. از اینرو مقاله «شکست امپریالیسم در ویتنام» توسط ارنست مندل که برای نخستین بار در «کندوکاو»، نشریه مارکسیست های انقلابی ۱۹۷۵ انتشار یافته بود، مجددا انتشار می یابد. باشد که درس های جنگ ویتنام  برای انقلابیون امروزی برای مقابله با امپریالیسم و تدارک انقلاب سوسیالیستی، بکار گرفته شود.

مازیار رازی

۵ مارس ۲۰۲۲

پی دی اف

 درس های شکست امپریالیسم در ویتنام

 

 

 

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران