دسته: انترناسیونالیزم

به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم: پروژه احيـای ماركسيستی در گسست از نخبه گرايی و تخيل گرايی

به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم پروژه احيـای ماركسيستی در گسست از نخبه گرايی و تخيل گرايی

0

دعوت به همکاری با پروژه بین المللی «احیای مارکسیستی» – اطلاعیه شماره ۱

امروز در شرایطی که سرمایه داری جهانی به بدترین بحران در تمامی وجوه خود- چه ایدئولوژیک و چه اقتصادی و اجتماعی- درغلتیده، و به دنبال آن اعتراضات ژرفی علیه این وضع موجود در مقیاس...

0

دعوت به شرکت و همکاری در برگزاری سمینار «احیای مارکسیستی» در شهر کلن (آلمان)

طبقۀ کارگر همیشه و در هر سطحی از مبارزۀ خود علیه نظام سرمایه داری، به سازماندهی نیازمند است، و تاریخ مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر بارها به اثبات رسانده است که این مبارزه، خصلتی بین...

0

معرفی پروژۀ «احیای مارکسیستی» در جلسه عمومی لندن + لینک ویدیوئی

از میلیتانت شماره ۶۱ متن پیش رو، مربوط به سخنرانی ای است که از سوی رفیق مازیار رازی (لینک ویدیوئی) طی نشست عمومی «احیای مارکسیستی» در لندن (به تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۳)، در مورد فعالیت...

0

مفهوم مارکسیستی سانترالیزم دمکراتیک

متن زیر ترجمه مطلبی است که توسط رفیق مازیار رازی نخستین بار به زبان انگلیسی  به رشته تحریر در آمد که در سایت میلیتانت منتشر می‌شود ******* مفهوم مارکسیستی سانترالیزم دمکراتیک از یک ضرورت...

0

مسائل و چشم اندازهای مبارزه و همبستگی کارگری

گزارش های کارگری از میلیتانت شماره ۵۹ جنبش کارگری ایران: مسائل و چشم اندازهای مبارزه و همبستگی متن پیش رو، سخنرانی ای است که در جریان شرکت علیرضا بیانی از طرف گرایش مارکسیست های انقلابی...

0

جبهه واحد «چپ جهانی» و اسلامگرایان ارتجاعی: گفتگو با مازیار رازی

گفتگو زیر توسط مجید خوشدل با مازیار رازی صورت گرفت که در سایت گفتگو انتشار یافت. ***** شهروند یکی از کشورهای اروپایی که باشیم –سیاستمدار و سیاست پیشه هم نباشیم– شلاق نولیبرالیسم «بی رقیب»...

0

لنین: اول ماه مه

لنین آوریل 1904 مترجم: کیوان نوفرستی رفقای کارگر! اول ماه مه در راه است، روزی که کارگران تمامی سرزمین ها، باز شدن چشمان­شان را به سوی یک زندگی آگاهانه، همبستگی­شان را در مبارزه علیه...

0

همبستگی بین الملی در اول ماه مه

پیام «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» به رفقای سازمان «نگرش مارکسیستی» (ترکیه) رفقای گرامی، پنج سال است که جهان به بزرگ ترین بحران اقتصادی، در قیاس با «رکود بزرگ» دهۀ 1930، گرفتار آمده است...

0

در دفاع از گرایش بین المللی احیای مارکسیستی

کیوان نوفرستی از میلیتانت شماره ۵۷ با گذشت تقریباً یک سال از شروع فعالیت های «احیای مارکسیستی»*، و پیشرفت نسبی کمّی و کیفی آن، جا دارد تا باری دیگر و این بار به طور...