خروج ترامپ از برجام: احتمال بروز جنگ و مواضع مارکسیست ها انقلابی/ مازیار رازی

احتمال بروز جنگ و مواضع مارکسیست ها انقلابی/ مازیار رازی

بحث مازیار رازی در تالار مارکسیسم انقلابی در تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAEY_emqeRu26qIXV4A

 

ودیویی مرتبط

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران