به یاری زلزله زدگان بشتابیم

با نهایت تاسف و تاثر در یکشنبه شب گذشته شاهد زمین لرزه ای با بیش از ۷ ریشتر در مناطقی از ایران و عراق بودیم. نظر به اینکه در جامعه طبقاتی همه چیز طبقاتی است، حتی آسیب های ناشی از عوامل طبیعی نیز بیشتر دامن زحمتکشان فقیر تر را می گیرد. مردمی که توان برخورداری از مسکن با استحکامات کافی در مقابل زلزله را ندارند و بعضا در روستاهای با گِل و خشت آشیانه ای برای خود می سازند که با یک زلزله حتی خفیف به کلی نابود می شود. در نظام سرمایه داری حتی در برابر وقایع طبیعی این مزدبگیران فقیرند که هزینه سنگین جانی و مالی می پردازند. اخبار هولناک تلفات هر دم گسترش پیدا می کند. فشار و کاردهای به استخوان رسیده مردمان مصیبت زده از انواع مشکلاتی که حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی به آنها تحمیل کرده یک طرف و تحمل فشار از دست دادنِ عزیزانی که زیر آوار جان می بازند و تعداد انبوهی که زخمی می شوند و بدون امکان درمان بر روی زمین سرد باقی می مانند یکطرف. هرچقدر در گذشته حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی به فکر نجات جان زخمی ها و آوارگان زلزله و ریزگردها و سایر رخدادهای طبیعی بوده است، اکنون نیز به آنها فکر خواهد کرد. در این شرایط نمی توان بر روی امداد رسانی به موقع و موثر دولتی حساب باز کرد. مردم خود باید به کمک مردمان زلزله زده بشتابند و در گروههای کمک رسانی مستقل متشکل شوند. گروههای پزشکی و مددرسانی، تهیه دارو و وسایل اولیه امداد. چادر و سرپناههای موقت و وسایل گرمایشی و هر آنچه که در توان دارند و مستقلانه آنها را تهیه می کنند تنها نقطه اتکا زلزله زدگان خواهد بود.
گرایش مارکسیست های انقلابی ضمن عرض تسلیت به خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده اند برای بازماندگان و زخمی های این حاثه دلخراش آرزوی سلامتی دارد. ما از همه فعالین مستقل حوزه های اجتماعی درخواست کمک رسانی به مردم زلزله زده را داریم. به نیروی خود تکیه کنیم و منتظر تشریفات «امدادهای» دولتی نباشیم. از آنها به جز دزدی و سودجویی، حتی از کمک های ارسالی به زلزله زندگان انتظاری نیست. برعکس، اغلب دیده شده در اینگونه شرایط، از ترس اتحادهای گسترده کارگران و زحمتکشان بسیار سنگ اندازی و مانع تراشی هم می کند. لذا فراخوان ما متحد شدن نیروهای مستقل امداد رسان و تقابل و افشای موانع احتمالی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر راه امداد رسانی ایجاد می کند است.
به یاری زلزله زدگان بشتابیم!
گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
۲۲ آبان ۱۳۹۶

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران