در مورد کیش شخصیت سازی احزاب سنتی / مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه

 سلام رفیق مازیار امیدوارم تندرست باشی

سوال مهمی دارم، اشخاص و احزابی هستند که دنباله رو یک فرد اگر باشند به سمت کوری قدم برنمیدارند؟

نظر شخصیم اینه آیا یک کمونیست نباید از تمام ویژگیها کامل آگاه بشه و مجموعه ای از همه رو در نظر نگیره نه بشه خط حمید تقوایی مثلا، نه خط استالین و نه کس دیگه اینکه از حمید چیزی یاد بگیره، استالین هم چیزی یاد بگیره تروتسکی هم چیزی یاد بگیره لنین هم چیزی یاد بگیره و بقیه اشخاصی که در جنبش کارگری نامشون هست و مجموعه دانسته ها رو برای خودش در نظر بگیره و به اصطلاح یک کمونیست بشه با آگاهی از تمام خطاها؟ چون اگر دنباله رو یک خط باشه به نظرم فرقی با تقدس گرایی نداره.

یک مخرج مشترک از همه جریانها رو بگیره و نتیجه بگیره بهتر نیست؟ مثلا یک فردی یک حزبی رو رهبری میکنه و میگه هرچی میگم من درست میگم

فرد دیگه ای هم وجود داره در حزبی دیگه میگه من هرچی میگم درسته و افرادی دنباله رو یکی میشن و افراد دیگه ای دنباله رو یک نفر دیگه و اتحادی به وجود نمیاد به ضرر کارگر و جنبش کارگری خواهد بود کمونیستها جوری میشن به جای اینکه سرمایه داری رو بکوبن، میان هم رو میکوبن

ممنون میشم نظرتون رو بدونم و البته اگر من اشتباه فکر میکنم تصحیح کنید

سپاس از شما

ت

**************

با درود رفیق

در پاسخ به سولات نکات زیر را اشاره می کنم.

۱ـ ما مارکسیست ها از «کیش شخصیت» سازی باید پرهیز کنیم. بت سازی و برجسته کردن یک شخصیت همانند آنچه طرفداران منصور حکمت در مورد او انجام داده و می دهند (امروزه  همان روشی  که طرفداران حزب کمونیست کارگری نسبت به حمید تقوایی انجام می دهند)، یک اقدام غیر انقلابی است. درست است که نقش شخصیت ها در تاریخ تعیین کننده بوده،  اما کیش شخصیت سازی یک اقدام بورژوایی است و کم بها دادن به نقش رهبری کننده خود طبقه کارگر است. شعار محوری خود مارکس در بین الملل اول این بود که «رهایی طبقه‌ی کارگر از سوی خود طبقه‌ی کارگر رقم می خورد » و نه یک شخصیت ماورای اجتماعی.

۲ـ برای اینکه جوانان انقلابی در ایران تعیین کنند از چه شخصیت تاریخی باید بیاموزند، راهش این نیست که از «همه باید آموخت»! ما تنها از کسانی می آموزیم که در عمل انقلابی تحلیل ها و پیش بینی هایشان درست بوده و توفیق حاصل کرده است. از لنین و تروتسکی می توانیم بیاموزیم زیرا اولین و تنها انقلاب سوسیالیستی در جهان بدست شوراهای کارگری به قدرت رسانند (یعنی تمام تحلیل های مارکس را جامه عمل رساندند). از این نوشته ها و تحلیل ها و استراتژی و تاکتیک ها این دو شخصیت باید آموخت و با ذره بین تمام مطالب و مقالات آنها را مطالعه کرد. چون در تحلیل نهایی عمل انقلابی است که نظر انقلابی را تایید می کند. ما یک عده آکادمیسین پا در هوا با وقت نا محدود نیستیم که برویم همه مطالب نویسندگان  جهان را مطالعه کنیم تا چیزی از آن بیاموزیم. ما از استالین و مائو  چه درسی می خواهیم بیاموزیم: چگونه سر تسلیم به امپریالیسم بیاوریم؟ چگونه جنبش های کارگری جهان را سرکوب کنیم و انقلابیون کمونیست را اعدام کنیم؟ آیا این مطالبی است که ما نیاز داریم از آنها بیاموزیم؟ بدیهی است که این راهش نیست. ما از منصور حکمت که عملا تمام تئوری های مارکسیستی و تجارب تشکیلاتی انقلابی بلشویکی را زیر پا گذاشت و به شکل ماجراجویانه در سطح عملی اعلام کرد با جلب چند میلیون کارگر می خواهد از بالا انقلاب سوسیالیستی کند و حزبش را به قدرت برساند! و سوسیالیسم را یک روزه در ایران بسازد! چه می توانیم بیاموزیم؟ ما از حمید تقوایی که هر حرکت توده ای در ایران را «آغاز انقلاب» معرفی کرده و جامعه پیشین ایران را «فئودالی» می داند و در سطح تشکیلاتی یک حزب بی دروپیکر و هر کی به هرکی ایجاد کرده، کیش شخصیت منصور حکمت  را تداوم داده  و غیره چه می توانیم بیاموزیم؟

بنابراین رفیق! باید گزینه ای مطالعه و اقدام کرد. تجارب تاریخی را باید بکارگیریم و از صفر شروع نکنیم. از آنچه موفق و کارگران را به پیروزی رسانده و سنن انقلابی بر جا گذاشته بیاموزیم  و آنچه نا موفق بوده را کنار بگذاریم. این روش عملی درست مطالعه و استفاده از تاریخ است.

۳ـ شناخت علمی از ماهیت دولت سرمایه داری در ایران ضروری است. شناخت از تاکتیک های مبارزاتی برای ایجاد یک حزب تدارک انقلاب در ایران ضروری است. ایجاد اتحاد عمل ها با مخالفان خود ضروری است. افشای احزاب و سازمان هایی که نه در سطح نظری و نه در سطح تشکیلاتی از تجارب تاریخی بهره برداری نمی کنند (یعنی سازمان های انحرافی موجود) ضروری است. امروز اعلام اینکه حزب تدارک انقلاب یا حزب پیشتاز کارگری باید در ایران و توسط پیشتازان کارگری و به شکل مخفی در ایران بوجود آید تا رهبری انقلاب سوسیالیستی را تضمین کند، ضروری است. اینها اقداماتی هستند که در دستور کار هر انقلابی صرفنظر از دیدگاه موجودشان باید انجام گیرد.

مازیار رازی

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

https://linktr.ee/mazraz

 

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران