تشکیل حزب برای تدارک انقلاب: عوامل بازدارنده / مازیار رازی

پاسخ کوتاه به پرسش یکی از هسته های مخفی ایران

پرسش: موانع  اصلی در راه ساختن حزب پیشتاز کارگری برای تدارک انقلاب سوسیالیستی  چیستند؟

مازیار رازی: در راستای تشکیل حزب پیشتاز کارگری موانع بازدارنده متناوبی در مقابل ما قرار گرفته است که میتوان آنها را به دو دسته عمومی تقسیم کرد: عوامل بیرونی و عوامل درونی.

اوّل،‌عوامل بیرونی

شامل نقش و ماهیت بازدارنده دولت سرمایه داری اختناق آمیزی است که با اعمال سرکوب و اختناق توسط نهادهای اطلاعاتی و نظامی مبادرت به مسدود کردن خیزش های توده ای و  تشکیل نهادهای کارگری و دانشجویی می کند. لازم به ذکر است که در ۴ دهه پیش، سیاست اغلب نهادهای کارگری و سازمان های «چپ» در راستای  استفاده از تاکتیک «علنی کاری» در درون یک جامعه اختناق آمیز نتایج معکوس بوجود آورده است. استفاده از این روش های نادرست، نه تنها منجر به دستگیری مبارزان کارگری و دانشجویی شده، که بسیاری را دلسرد و ناتوان و بی تاثیر کرده و عملا منجر به طولانی تر شدن حیات این رژیم ننگین شده است. از اینرو، در تظاهرات خیابانی چند سال اخیر و اعتصابات کارگری نتایج مطلوب بدست نیامده است. زیرا خیزش های توده ای بدون فاکتور رهبری سراسری محکوم به شکست است. تنها روش  از کار تشکیلاتی در راستای تشکیل حزب پیشتاز کارگری،‌ ساختن هسته های مخفی  چند نفره و مورد اعتماد، بر محور یک بولتن کارگری، و دخالتگری هدفمند در جنبش های کارگری و اجتماعی با هدف پیوند با آنها است که روش درستی متکی بر تجارب غنی اوّلین انقلاب کارگری در جهان است (انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه).

امّا از سوی دیگر،‌ بدیهی است که کار مخفی با رعایت اکید مسایل امنیتی الزاما نتایج سریع و فوری  نخواهد داد. تداوم حیات هسته های مخفی و دخالتگری میان توده ها  نیاز به صبر، حوصله و از خودگذشتگی دارد. کار مخفی همانند کاشتن نهالی  است که در جامعه ریشه می دواند. تنها از طریق دخالتگری مستمر در جنبش های کارگری و اجتماعی، و نهایتاً پیوند با آنها است که این نهال به تدریج رشد می کند و در دورهٔ بحران سیاسی و اجتماعی مبدل به درخت تنومندی می شود که هیچ طوفانی نمی تواند آنرا ریشه کن کند.

عامل بازدارنده بیرونی دیگر، حضور گرایشات و نهادهای مماشات جو و اصلاح طلب در جنبش های توده ای است. تاثیرات تبلیغاتی اپوزیسیون راست و میانه‌ که خواهان حفظ نظام سرمایه داری به تزئینات نوین اند، با دریافت امکانات مالی سرشار توسط دولت های امپریالیستی و استفاده وسیع از رسانه های جمعی، آگاهی کاذبی در درون فعالان اجتماعی اپوزیسیون بازتولید می کنند.  مارکسیست های انقلابی باید در راستای خنثی سازی این تبلیغات گمراه کننده، تلاش های مستمر داشته باشند. از اینرو جلسات آموزشی در هسته های مخفی و مقابله و خنثی سازی این تبلیغات سو که پس از سرنگونی رژیم خواهان تغییر مسیر انقلاب به یک رژیم سرمایه داری دیگر، متکی به امپریالیسم هستند، ضروری است.

هسته های مخفی باید ضمن دخالتگری میان توده ها به همراه کسب تجارب تاریخی و بین المللی جنبش کارگری  و مطالعه متون مارکسیستی و استفاده از تجارب انقلابات جهانی، به افشای سیاست های مخرب این عده نیز بپردازند.

دوم، عوامل درونی

یکی از عوامل بازدارنده در درون نهادهای مارکسیستی که تاثیرات نادرستی در راستای تشکیل حزب پیشتاز انقلابی به جا می گذارد، برخوردهای فرقه گرایانه است. برای مقابله با رژیم و همچنین اپوزیسیون مماشات جو، ‌هسته های مخفی و گرایش های مارکسیستی باید همواره از یک سو، برای مقابله با رژیم سرمایه داری حاکم در صدد متحد کردن وسیع ترین گرایش ها و سازمان و نهادی های اجتماعی (صرفنظر اختلافات استراتژیک با آنها)،‌باشند.

از سوی دیگر، برای افشای نیرو ها و سازمان های اصلاح طلب و رفرمیستی چپ و میانه، سندیکالیستی و آنارشیستی و غیره خواهان تشکیل اتحادعمل های (موقت یا دائمی) با آنها باشند (به استثنا سازمان ها و گرایشات و افرادی که با همکاری با دولت های اختناق آمیز دستشان به خون زحمتکشان آغشته است). به سخن دیگر،  این اتحادعمل خود یک مبارزه سیاسی و افشاگرایانه علیه جریانات مماشات جو و رفرمیستی و انحرافی است. عدم تشکیل اتحادعمل ها به هر علتی خود یک انحراف جدّی و یا  یک عامل بازدارنده در راستای تشکیل حزب پیشتاز کارگری است.*

روش هسته های مخفی و گرایشات مارکسیستی در مقابل افراد و نیروهای اپوزیسیون و مخالفان سیاسی باید چنین باشد که از  نکات اشتراک با آنها آغاز کرده و آن نکات را تقویت کنیم. نه از نکات افتراق! برای نمونه اگر با یک گرایش آنارشیستی روبرو شویم، در ابتدا باید ترتیب همکاری عملی علیه دشمن واحد (رژیم) را بدهیم و سپس در حین اجرای اقدامات مشترک، به تدریج ترتیب جلسات سیاسی میان خود در زمان مناسب را با هم توافق کنیم. چنانچه ابتدا به ساکن از نکات اختلافات سیاسی و تاریخی خود با آنارشیست ها آغاز کنیم، بدیهی است که در اسرع وقت هم اتحاد عمل علیه رژیم نا کام می ماند و هم فرصت افشای آنها را در انظار توده های و طرفدارانشان از دست می رود.

باید توجه داشت که از زمان ساختن حزب پیشتاز کارگری،  تا دوره تسخیر قدرت توسط شورای کارگری و جلب اکثریت شورای کارگری به برنامه حزب، یکی از تاکتیک های مؤثر و مهم گرایش های مارکسیستی، چنین روش غیر فرقه گرایانه ای است* هسته های مخفی کارگری و سپس حزب پیشتاز کارگری در دوران پیشا انقلابی همانند یک هلو رسیده است. میوه ای که در بیرون بسیار نرم و شیرین است که حتی یک بچه نوزاد می تواند از گاز گرفتن آن لذت برد. اما، همان هلو داری هسته ای محکمی است که حتی یک بزرگسال با دندان های فلزی نیز قادر به شکاندن آن هسته محکم نیست. اگر این مثال را با حزب پیشتاز کارگری قیاس کنیم،‌به این مفهوم است که حزب پیشتاز کارگری باید در جامعه انعطاف پذیر و جذاب برای همکاری با متحدان مختلف باشد، اما از درون کاملا منضبط، سخت و مخفی، به طوری که هیچ فرد مخالفی و یا جاسوسی نتواند به درون آن رخنه کند و هسته درونی سخت را بشکند. اگر همین نمونه را در باره مثلا گرایشات فرقه گرای چپ استفاده کنیم، خواهیم دید که  بیرون و داخل هلو آنها همانند یک سنگ است. از این رو است که فرقه گرایان همیشه منزوی و بدون پایه اجتماعی هستند و حتی یک انقلاب اجتماعی را به پیروزی نهایی نرسانده اند. بر اساس همین تاکتیک ها بود که نخستین انقلاب سوسیالیستی در جهان توسط تاکتیک های لنینیستی به پیروزی رسید.

با مازیار رازی تماس بگیرید

[email protected]

از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید

https://linktr.ee/mazraz

*رجوع شود به لینک های زیر:

برخورد به فرقه گرایی و چپ روی در اپوزیسیون چپ

http://militaant.com/?p=9861

مارکسیسم یا سکتاریسم؟ در مورد تاکتیک های حوزهٔ سازماندهی

( نقل هایی از مارکس و لنین در رد فرقه گرایی در میان مارکسیست ها)

http://militaant.com/?p=9953

http://militaant.com

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران