در حاشیه سخنرانی نماز جمعه خامنه ای: تدارک برای سرنگونی رژیم و استقرار دولت کارگری / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

در حاشیه سخنرانی نماز جمعه خامنه ای
تدارک برای سرنگونی رژیم و استقرار دولت کارگری

با ما در تلگرام تماس بگیرید

https://t.me/Marxist_Enghelabi

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران