همبستگی بین الملی در اول ماه مه

Share Button

پیام «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» به رفقای سازمان «نگرش مارکسیستی» (ترکیه)

رفقای گرامی،

پنج سال است که جهان به بزرگ ترین بحران اقتصادی، در قیاس با «رکود بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰، گرفتار آمده است و ما شاهدیم که طبقۀ کارگر و سایر اقشار و مردم تحت ستم و استثمار در سرتاسر جهان، با وجود تمامی موانع پیش رو به مبارزات متهورانه و ثابت قدم خود ادامه داده اند.

درهمان حال که امپریالیست ها با عقب نشینی های متعددی رو به رو شده اند، اما در عین حال فرصتی را نیز برای تدارک طرح های جدید به منظور تداوم مداخلات، تهاجمات و حملات خارجی خود به دست آورده اند. آن ها در «مرزهای داخلی»شان هم نه فقط استثمار مداوم کارگران «خود» را ادامه داده اند، بلکه به تشدید نرخ استثمار، کاهش دستمزدها و مزایا، تنزل حقوق بازنشتگی و یورش به تمامی جوانب زندگی طبقۀ کارگر دست یازیده اند. شاهد بوده ایم که رهبری سنتی اتحادیه های کارگری و احزاب «سوسیالیست» و «کارگری»، یا در دفاع از دستاوردهای چندین دهۀ طبقۀ کارگر بی تأثیر و ناکارامد بوده اند، یا اقدام به تبانی با بورژوازی یا حتی به دست گرفتن ابتکار عمل در این حملات نموده اند.

همزمان شاهد بوده ایم که بدیلِ به اصطلاح «انقلابی و سوسیالیستی» در مقابل این رهبران رفرمیست، بیش تر و بیش تر در بحران خود غرق می شود. در حال حاضر چشم انداز بازسازی یک بین الملل بلشویکلنینیستی ممکن است برای کسانی که به این کمبودها یا پاسخ های ازپیش آماده نگاه می کنند، چندان امیدوارکننده به نظر نرسد.

با این حال عناصر راه حلِ بحران رهبری انقلابی پرولتاریای جهانی پیش روی ما قرار دارد: کار صبورانه، جدی و مداوم در درون طبقۀ کارگر و پیوند دادن مسائل و مشکلات و مبارزات روزمرّه به هدف نهایی، یعنی سرنگون ساختن سیادت بورژوازی.

اطمینان داریم که با یادگیری درس های حاصل از مبارزات گذشته و درهم آمیختن آن با مبارزات کنونی، می توان فعالیت مقدّماتی را به منظور ساختن یک بین الملل نظیر کمینترن، به انجام رسانید.

ما این پیام شادباش اول ماه مه را به امید تداوم همکاری در راه دست یافتن به این رسالت عظیم و حیاتی، به شما می فرستیم.

با درودهای بلشویکلنینیستی

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۲۸ آوریل ۲۰۱۳

پیام سازمان «نگرش مارکسیستی» به «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران»

رفقای عزیز،

طبقۀ کارگر فریادش را علیه استثمار، سرکوب، بیکاری، فلاکت و جنگ امپریالیستی در دوره ای که بورژوازی مشغول به تشدید تهاجمات خود است، رساتر می کند. درست در همین زمان است که دست یافتن به وحدت بین المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر علیه امپریالیسم، از اهمیتی حیاتی برخوردار می شود. تلاش های ما به عنوان کمونیست های انترناسیونالیست، معطوف به بنانهادن سازمان انقلابی انترناسیونالیستیِ مورد نیاز پرولتاریا در مسیر این مبارزه، و تدارک دیدن برای پیروزی آن است. در همین جوّ شور و هیجان انقلابی است که اول ماه مه را به شما و به تمامی کارگران سراسر جهان، شادباش عرض می کنیم.

سازمان نگرش مارکسیستی

http://en.marksist.net/

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *