به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگران (شعر رسیده)

استثمار دیگر بس است
دیگر نمیگذاریم
بر پا کنندگان ستم
نیروی بازوانمان را تاراج کنند
قانون کهنه را بدر افکن
این قانون، شلاق ستمگران است

ما قانون بهتر خواهیم آورد
قانون اتحاد ، کار ، مساوات ، آزادی
بگذار خون ستمگران
چو رودخانه ای
بر سنگفرش خیابان ها جاری گردد
سپیده باز دمید ، اول ماه مه است

***
در سحرگاه اول ماه مه
شیپور کمون دمیده می شود
تا پرولتاریای تمام جهان
این گارد سرخ تاریخ ، به پا خیزد
پرولتر جهان
به یاد کموناردهای قهرمان
که پرچم سرخ را برافراشته
صف رزمندگان را فشرده تر کن
دیروز را به یاد آور ، در زنجیر
امروز را ببین ، در رزم
و فردا را بی شک ، در فتح
ما پیشتاز دنیای تازه ایم
پارتیزان هدف های اصیل
و در کوله هامان
فردای نو ، انسان نو ، زندگی نو را
بر پشت می کشیم
آن جا بر پیشانی افق ،

آن ستاره سرخ را می بینی ؟
هر شش دانگش مال ماست
مال من ، تو ، همه
اما تا نجنگیم ، پیروزی محال است
برویم تا بنیان های کهنه را ویران سازیم
سپیده باز دمید ، اول ماه مه است

***
از صف جدا نشو ، از راه باز نمان ، هم­پای صف قدم بردار
هر گوشه ، هر کنار ، سنگر ماست
مثل کوهساران ، پابرجاییم
و اقیانوس وار ، به هم پیوسته
و کینه سرمایه اندوزان ، چو آبی در کاسه سنگی
همواره در دل ما باقیست
ما از تبار رنجیم ، از دودمان زحمت ، پیک های بهاریم
و سوسیالیسم ، بهار تاریخ است
بازویت را به من بده و قلب پر کینه ات را
که هم امروز ، پیکاری بی­رحمانه ، به پهنای جهان در می گیرد
حافظه تاریخ اشتباه نمی کند ، پیکار ما سر انجام پیروز است
این بشارت تاریخ را باور کن
برویم تا گاوصندوق ها را تیرباران کنیم
سپیده باز دمید ، اول ماه مه است

***
در سحرگاه اول ماه مه
با اولین طلایه خورشید
آسمان رنگی دیگر می گیرد
رنگ آتش شعله ور ، رنگ خون کموناردهای جوان
و پیشا روی ما ، جنگی به وسعت آسمان در می گیرد
قیام ما ، نبرد ابزار ماست
و سوسیالیسم ، پرچم سرخ ما
دو نشانه پیگیرانه از هدفی مقدس
آزادی تمام ستمدیدگان روی زمین
برویم تا دشمنان آزادی را فنا کنیم
سپیده باز دمید ، اول ماه مه است

***
چهره تاریخ ، برعکس چهره انسان هاست
هر روز که می گذرد ، جوانتر می گردد
و از فردا ، خورشید دیگر ، فردای دیگر را روشن خواهد ساخت
روز بزرگی در پیش است
و اینک پیکار ، نزدیک ، نزدیکتر لحظه هان ، هان
گارد سرخ تاریخ ، برپا
برویم تا تاوان رنج­هامان را مصادره کنیم
سپیده باز دمید ، اول ماه مه است
شهاب گوڵاڵان ٢٨ .٤. ٢٠١٢

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *