دسته: شبکه همبستگی کارگری

تجمع اعتراضی در لندن در دفاع از فعالین کارگری زندانی

Print PDFتعدادی از فعالان اتحادیه های کارگری و سوسیالیست، که اکثراً از «اتحاد برای رهایی کارگران» (ای. دبلیو. ال.) و «شبکه همبستگی کارگری» هستند، با وجود تگرگ و باران در جلوی دفتر رسمی «سازمان...

تهران: فعالیت تبلیغی در حمایت از فردین میرکی و بهنام ابراهیم زاده، فعالین کارگری زندانی

Print PDFصبح روز پنج شنبه، ۱۳ آذرماه، تعدادی از دوستان و رفقای درگیر کمپین «کارکران ایران تنها نیستند» (شبکۀ همبستگی کارگری و احیای مارکسیستی)، با توزیع و نصب پوسترهایی در پارک ها، ایستگاه های...

حمایت اتحادیه ملی معلمان بریتانیا NUT از شاهرخ زمانی و رضا شهابی

Print PDFبا تلاش رفقای احیای مارکسیستی در بریتانیا (رهایی کارگر) و رفقا شبکه همبستگی کارگری،  هفتۀ گذشته «اتحادیۀ ملی معلمان» (NUT) در «لویی­شام»، طرحی را در حمایت از شاهرخ زمانی و رضا شهابی به...

به مناسب دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۵ بنا بر گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از اول ژوئیۀ ۲۰۱۳ تا آخر ژوئن ۲۰۱۴، تعداد اعدام شدگان در ایران به رقم...

حمایت بین المللی:‌ بهنام ابراهیم زاده را تهدید به انتقال به سلول انفرادی کردند!

Print PDFبهنام ابراهیم زاده از روز ۸ اوت سال جاری، یعنی از زمان انتقال به زندان رجایی شهر کرج، در اعتصاب غذا بوده است. سه شنبه شب، ۲۶ اوت، او به دلیل وخامت اوضاع...

حمایت کارگران ترکیه: پیام همبستگی با کارگران معدن بافق در ایران

Print PDFبرادران و خواهران عزیز، مبارزۀ مصممانۀ چندین ماهۀ شما علیه خصوصی سازی معدن، حقوق پایین و شرایط کاری دشوار، نه فقط مبارزۀ شما، بلکه بخشی از مبارزۀ مشترک کارگران از هر ملت و...

فعالیت عملی مشترک یکساله گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، شبکه همبستگی کارگری و احیای مارکسیستی در ایران و سطح بین المللی

Print PDFفعالیت عملی مشترک یکساله گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، شبکه همبستگی کارگری و احیای مارکسیستی

کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی: پیام تشکر از رفقای «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران»

Print PDF کارگر میلیتانت شماره ۷۳  رفقای گرامی؛ همکاری و کمک های شما در مراحل مختلف حمایت از کارگران زندانی و تلاش های بی شائبۀ شما در جهت جذب حمایت های مادی و معنوی از فعالین...

پیرامون فعالیت های کارگری احیای مارکسیستی

Print PDF کارگر میلیتانت شماره ۷۳ متن سخنرانی آرام نوبخت در سمینار احیای مارکسیستی، در روز جمعه ۱۱ ژوئیۀ ۲۰۱۴. لازم به ذکر است که تمامی سخنرانی ها یک به یک منتشر خواهید گردید. من...