قتل و عام مردم آفریقای مرکزی توسط امپریالیزم فرانسه

آفریقای مرکزی: هرج و مرجی که بوسیله ی امپریالیسم فرانسه ایجاد گردید:
از زمانیکه نیروهای کمکی نظامی فرانسه که در روز 5 دسامبر2013 آغاز گشت تا به امروز بیش از 1000 تن از مردم آفریقای مرکزی به قتل رسیدند و افزایش پناهجویان به 700000 تن در مقیاس کشوری که فقط 200000 تن از آنها در پایتخت آفریقای مرکزی(بانگوئی) منجرشده است. روز22 ام دسامبر2013 تظاهرات چندین هزارنفره بر علیه دخالت نیرو های نظامی در بانگوئی از تمام مناطق پایتخت آغاز شد و همه تظاهر کنندکان به محله های مسلمان نشین سرازیر شدند،دخالت نظامی فرانسه را محکوم کردند و اعلام کردند حضور نظامی فرانسه با عملیات سرکوبگرانه اش صلح و آرامش نه تنها به ارمغان نیاورده ، بلکه هرج و مرج را تشدید کرده است.
کمی کمتر از یک سال است، در مارس 2013،یک گروه از شبه نظامیان ناهمگون سه لکا*( اصطلاحی به زبان سانگویی ،زبان رسمی آفریقای مرکزی ، به معنای “ائتلاف” است)،ارتش فرانسه “میشل جودیا” و 400 تن از شبه نظامیان را شامل می شد به نقد بر مسند قدرت نشاند. امپریالیسم فرانسه حساب خود را از رئیس جمهور گذشته ، “فرانسوا بوزه” صف خود را از آن جدا کرد چرا برای امپریالیسم فرانسه رئیس جمهور قبلی خود را در تصمیم گیری امیالش ،خود را بیش از پیش مستقل احساس می کرد .
بعد از سپری شدن چند ماه،اما هیچ قدرت سیاسی پایداری قوام نیافت.دارودسته های شبه نظامیان مستقل “ائتلاف” ، هر کدام برای خود باندهائی موسوم “به آنتی قمه کشان” و از افراد فرانسوا بوزه تشکیل دادند و در آخر شبه نظامیان ائتلاف مناقشه در گرفت.
دولت و رسانه های گروهی فرانسه، مناقشه و نسل کشی بین جمعیت مسلمانان و مسیحی را با این نشانه توجیه می کنند در صورتیکه مسبب این وضعیت مداخله نظامی امپریالیسم فرانسه است و نه کسی دیگر!
در واقع ،امپریالیسم فرانسه،برای حفظ سلطه ی خود ،همواره از یک دسته ی نظامی و بر علیه دسته های دیگر متکی است. با ارسال 1600 سرباز نظامی به آفریقای مرکزی، که البته 3700 تن از آنان که از سربازان آفریقائی که موسوم به نام”ماموریت بیت المللی”(می .سی.کا)** که برای پشیبانی از آفریقای مرکزی ساخته شده است،باید آنرا اضافه کرد.بی شک با مداخله نظامی فرانسه،توازون قوا را در آفریقای مرکزی تغییر داده است و به نفع شبه نظامیان در مقابل دارو دسته ی “آنتی قمه کشان” ،منجر شده است.
مردم آفریقای مرکزی زیر یوغ باندهای مسلح رعب و وحشت قرار گرفته اند ، خواه آنهائی که ادعا می کنند برای حفاظت از این مردم دخالت نظامی کرده اند و خواه آنهایی که تا خرخره مسلح هستند و حربه ی اصلی شان ایجاد ترور و دهشت می کنند و به بدبختی و فلاکت مردم آفریقای مرکزی می افزاید. در حالی که آفریقای مرکزی سرشار از منابع زیر زمینی طلا و الماس را دارا ست،این کشور مستعمراتی سابق فرانسه ،یکی از فقیر ترین کشورهای جهان محسوب می شود و نیمی از جمعیت آفریقای مرکزی به وسیله ی کمک های بشردوستانه سازمان ملل تامین می شود و یک چهارم از این مر دم تهی دست به نقد نیاز به کمک دارند و در گرسنگی تام بسر می برند.
این هرج و مرج حاصل تعفن و پوسیدگی امپریالیستی فرانسه است که منطقه را به عقب ماندگی ،فقر و فاقه، بی ثباتی و جنگ داخلی و بی نظمی کامل کشانده است.
نبرد کارگر، پیر رویان
برگردان آبتین
*séléka

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران