سالی که نکوست از بهارش پیداست! قطع سخنرانی کوتاه مازیار رازی در اولین جلسه «بلوک سوسیالیستی»

سالی که نکوست از بهارش پیداست قطع سخنرانی کوتاه مازیار رازی در اولین جلسهٔ «بلوک سوسیالیستی» شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳) توضیح: پس از معرفی موضوع بحث توسط مدافعان بلوک سوسیالیستی (بهروز … ادامه خواندن سالی که نکوست از بهارش پیداست! قطع سخنرانی کوتاه مازیار رازی در اولین جلسه «بلوک سوسیالیستی»