نامه سرگشاده نینا سرافراز در مورد زیر پا گذاشتن اصول اساسی و پرنسیپال سوسیالیستی از سوی «ادمینهای بلوک سوسیالیستی»

نامه سرگشاده رسیده به میلیتانت این نامه دل‌نوشته و اعتراضی‌ست که لازم می‌دانم با کلیه رفقا و دوستداران آرمان‌های انقلابی طبقه کارگر و کسانی که به ضرورت اتحاد عمل در این مرحله از جنبش … ادامه خواندن نامه سرگشاده نینا سرافراز در مورد زیر پا گذاشتن اصول اساسی و پرنسیپال سوسیالیستی از سوی «ادمینهای بلوک سوسیالیستی»