یک گام به‌پیش دو گام به‌پس! ملاحظاتی در بارهٔ «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران»/ مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه کارگر سوسیالیست با مازیار رازی کارگر سوسیالیست: رفیق مازیار رازی، نظر شما در بارهٔ انتشار «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران» چیست؟ آیا این اقدام را در مقابل … ادامه خواندن یک گام به‌پیش دو گام به‌پس! ملاحظاتی در بارهٔ «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران»/ مازیار رازی