مؤلفه های انقلاب سوسیالیستی کدامند؟ و نقش دولت/مازیار رازی

اعتراضات توده ای خیابانی توسط جوانان دلیر و زنان غیور ایران و در ادامه آن، آغاز اعتصابات کارگری، انقلاب سوسیالیستی را در دستور روز قرار قرار می دهد، گرچه هنوز دوران اعتلای انقلابی آغاز … ادامه خواندن مؤلفه های انقلاب سوسیالیستی کدامند؟ و نقش دولت/مازیار رازی