دعوت به اعتصاب عمومی! / هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان (لوله سازی)

اطلاعیه رسیده از ایران اعلام موجودیت و حمایت از اعتصابات در کنار مردم ایران امشب نسبت به شب‌های گذشته اعتراضات انقلابی مردم علیه حکومت وارد فاز تازه‌ای شده‌. علی رغم سرکوب و مقابله گسترده … ادامه خواندن دعوت به اعتصاب عمومی! / هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان (لوله سازی)