پسا ترامپ: پایان جنگ زرگری و چشم انداز جنبش کارگری

پیروزی اخیر جوبایدن بر رقیب انتخاباتیش دونالد ترامپ پارامترهای جدیدی به معادلات سیاسی ـ اقتصادی جهان افزوده است. آمریکا که در دوران ریاست جمهوری ترامپ تلاش می کرد سیاست های خود را ازسیاست های … ادامه خواندن پسا ترامپ: پایان جنگ زرگری و چشم انداز جنبش کارگری