ویروس کرونا، تشدید بحران اقتصادی: به سوی همگرایی مارکسیست ها / مازیار رازی

فایل PDF

با درود فراوان به بینندگان و شنوندگان محترم

همانطور که در جلسات پیش صحبت کردیم شیوع ویروس کرونا تاثیرات بسیار عمیق و مخربی در اقتصاد جهانی خواهد گذاشته است، و علائمی را در همین چند ماه پیش مشاهده کرده ایم. در سراسر جهان این ویروس در واقع قابل مهار بود چنانچه پیشگیری های لازم  توسط نظام‌های سرمایه‌داری انجام می‌شد. در صورت وجود این پیشگیری ها  محققا از مرگ صدها هزار نفر در سراسر جهان جلوگیری به عمل می آمد. اما، نظام سرمایه داری چنین نکرد! چون آمادگی قبلی برای  این ویروس را نداشت با وجود اینکه هشدار هایی داده شده  و ظهور ویروس های مشابهی در سراسر جهان در پیش. این برخورد به این علت بود که اصولاً نظام سرمایه داری و دولت هایی که حافظ این نظام هستند کوچکترین اهمیتی به زنده ماندن توده ها ندارند مسئله اصلی نظام ها حفظ منافع یک اقلیتی در جامعه است و فراهم آوردن شرایطی برای ثروتمند تر شدن ثروتمندان جهان. از اینرو ما از یک سو شاهد این بحران عمیق اقتصادی در دوران پسا کرونا خواهیم بود، و از سوی دیگر مسئله بحران رهبری انقلابی بین المللی که مشخصاً این اعتراضات توده ای پسا کرونا را بتواند کانالیزه کند و در روند مداخلات اجتماعی شرکت داشته باشد و انقلاب سوسیالیستی را نشانه بزند، این حزب بین المللی متاسفانه وجود ندارد. بنابراین ما از یک سو شاهد بحران عمیق اقتصادی خواهیم بود و از سوی دیگر شاهد بحران عمیق رهبری برای تدارک انقلاب سوسیالیستی هستیم. این واقعیتی است که باید شناخته شود و در مورد آن راه حل هایی پیدا شود. آنچه که مربوط به ایران می‌شود، مستثنی از این وضعیت جهانی نیست. اما در داخل ایران تفاوت در این است که ما شاهد رزمندگی پیشرو های کارگری در دوره گذشته بودیم، اعتصابات کارگری اعتراضات خیابانی توسط جوانان در مورد مسائل مختلفی که رخ داده در همین یکی دو سال گذشته نشانگر رادیکالیزم توده های وسیع معترض است. بنابراین از این زاویه در ایران ما از آگاهی بالاتری در ارتباط با سایر نقاط جهان برخوردار هستیم. زیرا رژیم سرکوبگری وجود دارد و اقتصاد همواره دچار بحران ساختاری بوده و اعتراضات توده ای به طور دائمی وجود داشته است. آنچه که مربوط به رهبری انقلابی می شود ما از یک سو فعالین جنبش دانشجویی و کارگری داریم که به طور موازی با احزاب موجود فعالیت های خودشان را ادامه دادند. جای تعجبی ندارد که چرا توده های معترض نتوانستند این رژیم را تاکنون سرنگون کنند. به دلیل است یک رهبری  و یا یک حزب انقلابی سراسری در دوره ۴۱ ساله گذشته وجود خارجی در ایران نداشته است. یعنی بحران رهبری به مراتب بیشتر در در ایران نشان داده می شود تا در سایر نقاط جهان.  شرایط مشخصی که ایران با آن روبرو هستیم،  وجود رهبری کاملا متفرق و کاملاً بحران زده است.

حدود ۶ـ۷ سال پیش ما با طرح یک پروژه  (احیای مارکسیستی) تمام نیروهای انقلابی چپ و کمونیستی و مارکسیستی را دعوت کردیم به اینکه در راستای حل بحران رهبری با هم قدم های مشترکی برداریم. این پروژه تحت عنوان احیای مارکسیستی معرفی شد و مطالب و بحث های زیادی هم درج شد. در آن زمان ۲ سمینار سراسری هم در ارتباط با سایر جریاناتی که به این سمینار آمده بودند صورت گرفت. اما متاسفانه توسط اکثر سازمان‌ها و احزاب سنتی بایکوت شد به دلایل کاملا نامشخص و بدون توضیحات.  در این مدت  آنچه که تفاوت کرده این است که ما شاهده بحران عمیق تری در این سازمان‌ها بوده ایم. علائم این بحران ها از طریق نارضایتی پایه‌ها و اعضای سابق و اعضای کنونی این سازمان ها که دیده شده اند. علت نارضایتی اعضا اینست که تجربه و مشاهده کرده اند که در عرض ۴۱ سال گذشته غیر از سخنان تکراری، اطلاعیه های تکراری و بحث های عمومی و اخراج ها و سرکوفت زدن ها و اتهام زنی‌ کار دیگر صورت نگرفته است. در ضمن و ارتباط ارگانیک این سازمان‌ها در ارتباط با جامعه کارگری هم اصولا وجود نداشته است. مگر این که در یک موارد خیلی خاص مدت خیلی کوتاهی در یک محیط های محدود. در نتیجه، با توجه به وضعیت بحرانی این سازمان ها که در سال‌های پیش وجود داشته و عمدتا ریزش این سازمان‌ها توسط نیروهایی که از فعالین متعهد و کاملاً ورزیده سازمان‌ها بودند،‌صورت گرفته است. در چنین شرایطی ما مجددا این پیشنهاد احیای پروژه مارکسیستی را برای ایجاد اتحادی سراسری از تمامی مارکسیست ها با روش خاصی که خود مارکس مطرح می‌کند می‌دهیم. این اتحاد درواقع یک اتحاد ویژه خواهد بود از تمام گرایشات که به خود «مارکسیست» می‌گویند و همچنین اعتقاد به سوسیالیسم دارند. ۴مولفه ما در آن زمان مطرح کردیم و امروز هم این ۴مولفه را خطاب به تمام فعالین سازمانها و تشکیلات موجود مطرح می‌کنیم و آن هم این است که ما می‌توانیم بر محور مولفه های خاصی که مرتبط به تجارب سیاسی تشکیلاتی مارکس است، گردهم بیاییم و تبادل‌نظر ها را دنبال کنیم. این چهار مولفه را در  برنامه های توضیح داده شده است.  اما مولفه‌ها خلاصه به این ترتیب هستند که اصولا مارکسیست یک علم است و یک ایدئولوژی نیست دو اینکه مارکسیسم کاملا دموکراتیک است و تبادل نظر و اختلاف نظر مسئله‌ای است که قابل تحمل باید باشد، سه اینکه مارکسیسم در میان توده ها فعالیت می کند و چهار اینکه مارکسیسم رادیکال است و درصف مقدم تمام مبارزات باید قرار بگیرد و فعالیت داشته باشد و پرچم مبارزات را در هر جنبشی در دست بگیرد و از سوی  برای توده ها چشم انداز آتی جنبش را ترسیم کند.

اگر سازمانها و احزابی هستند که این چهار مولفه عمومی که مرتبط اند به تاریخچه مبارزات کارل مارکس (در سایت میلیتانت به تفصیل توضیح داده شده است) جهت حل بحران کنونی دعوت می شوند به شرکت در این پروژه. مسئله ای که این بحران را در پیش تشدید کرده تعدد سازمان‌های مشابه است (یعنی چیزی در حدود ۵۲ سازمان با قد و قامت های متفاوت با اسامی مشابه )،‌اینست که یک اغتشاشی در درون جنبش کارگری و همچنین میان جوانان به وجود آورده است. امروزه ما شاهد رویکر جوانان بسیاری به سمت عقاید سوسیالیستی هستیم اما اینها با دیدن این تعدد احزاب نمی داند کدام را انتخاب یا مرتبط کنند خود و یا تفاوت بین آنها چیست؟  رسم بر این بوده که منشعبیون معمولا یک حزب یا تشکیلاتی کاملاً مشابه به همان  اسم یا اسامی مشابه ایجاد کنند. این به نظر من یک روش کاملا اشتباهی بوده در گذشته و امروز اگر کسانی که قصد چنین کاری را دارند کاملا اشتباه می کنند. ما باید در وهله اول دور یک سلسله مولفه‌هایی که مورد پذیرش همه است جمع شویم و در یک محیط دموکراتیک بدون اتهام‌زنی، تهمت، خشونت یا ارعاب با همدیگر تبادل نظر کنیم. مسائل مختلف مارکسیستی را رو به جنبش از طریق رادیو تلویزیون ها به بحث بگذاریم یک دوران طولانی ممکنه چند سال طول بکشد، اما این روشی است که می‌تواند اتحاد مارکسیستی را بوجود بیاورد و همچنین پایه های اولیه یک اتحاد اصولی یعنی ساختن حزب پیشتازکارگری در سراسر ایران در پیوند با پیشروان کارگری در ایران را.

اما همزمان با بحث و تبادل‌نظر پیشنهاد احیای مارکسیستی این بود که این اتحاد عمل مشخصی در ارتباط با حمایت از کارگران ایران، زندانیان سیاسی و غیره انجام بگیرد. این اتحاد عمل ها در پیش در برخی اوقات بوجود آمده و ما استقبال کردیم . اما در بسیاری از موارد احزاب سنتی دورهم جمع می شوند و ورود افراد دیگر را مسدود می‌کنند. چند سازمان سنتی باروش کاملا فرقه گرایانه و خودشان را بالای سایر جریانات قرار می دهند. این روشی است بوروکراتیک و غیره اصولی و بحران را تشدید می دهد.

در این پروژه ما می توانیم همزمان با بحث و تبادل نظر این مسئله اتحاد عمل سراسری که هم اکنون کارگران زندانی وتمامی فعالین اجتماعی، معلمان و پرستاران، زنان و کسانی که امروز در زندان هستند را که امروز به آن نیاز خواهند داشت را مورد اجرا قرار دهیم. یعنی از یک سو با تبادل نظر بر مسائل عمده مارکسیستی با هم خواهیم داشت، مثلا در مورد مسئله انقلاب آتی ایران در مورد مفهوم سوسیالیسم و انواع و اقسام بحث هایی که تاکنون ما به نتیجه مشترکی به آن نرسیدیم را دامن می زنیم. از این زاویه است که این پروژه در شرایط کنونی با توجه به بحرانی که هم سرمایه‌داری با آن مواجه هستند و از طرف دیگر که بحران رهبری با آن روبروست می‌تواند راه‌گشا باشد می‌تواند قدمی مثبت در راه اتحاد تمام جریانات کمونیست و مارکسیست باشد. و ما از تمام نیروهای سیاسی، سازمان های سیاسی و فعالین سیاسی که در درون این سازمان‌ها امروز مشغول فعالیت هستند و کسانی به علل واهی  از سازمان های سنتی اخراج شده‌ و با استعفا داده اند، درخواست می‌کنیم که به این پروژه پاسخ مثبت دهند و سریعاً به دنبال ایجاد یک حزب و تشکیلات دیگر نروند زیرا تعدد این احزاب موجود افزایش می دهد و در میان جوانان و کارگران ایران سردرگمی بوجود می آورد. این روش از حزب سازی  روی چشم و هم‌چشمی به جایی نمی رسد. و اغتشاش بوجود می آورد.

بنابراین تنها یک راه وجود دارد آن هم راهی است که شش سال پیش باید انجام می پذیرفت. مسلما اگر این پروژه چند سال پیش انجام می گرفت،  امروز همه سازمان ها و احزاب چپ در موقعیت بهتری قرار می‌گرفتند. این یک دعوتی است عمدتاً به تمامی فعالین و پایه‌های سیاسی که رهبرانشان در عمل نشان دادند که خواهان ایجاد چنین ارتباطی نیستند، خواهد بود و همچنین مجدداً خطاب به رهبران این سازمان ها که از فرقه‌گرایی دوری کنند و با سایر جریاناتی که خود را مارکسیسم می‌دانند تبادل نظر کنند.  تمام بحث و تبادل نظر ها را در تلویزیون‌های موجود رو به جنبش به شکل زنده انجام می تواند بگیرد. قضاوت اینکه کدام احزاب و سازمانها ضمن این پروسه همگرایی حرف بهتر، درست و پایداری می زنند را  باید واگذار کرد به  بینندگان  و فعالین کارگری و اجتماعی در ایران.

با تشکر از توجه شما

صدای کارگر سوسیالیست- ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

http://militaant.com/?p=10890

فایل دیداری در اینستاگرام

https://www.instagram.com/tv/CAOS30zJLyw/?igshid=19g90o6hezvzu

متن پیاده شده همگرایی مارکسیست ها توسط رفیق وخید

فایل PDF

 

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران