گرایش مارکسیست های انقلابی ایران پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی

شورا، کنترل کارگری و نقش پرولتاریا در انقلاب

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شورا، کنترل کارگری و نقش پرولتاریا در انقلاب برای هر کسی که خواهان دنباله روی و توسعۀ سنن بلشویسم است مسئلۀ برجسته...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۵ – ۱۰ آذر ۹۶ – برنامه سوسیالیستی و انتقالی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۵ – ۱۰ آذر ۹۶ برنامه سوسیالیستی – مازیار رازی  برنامه انتقالی- تروتسکی مطالبات انتقالی- مازیار رازی

درس های انقلاب / لنین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ هر انقلابى به معناى یک تحول ناگهانى و شدید در زندگى توده‌هاى عظیم مردم است. اگر موجبات چنین تحولى فراهم نشده باشد...

فوریه ۱۹۱۷ و ضرورت انقلاب پرولتری / لنین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ از زمانی که خبر انقلاب فوریه به لنین رسید او کاملاً به ماهیت بورژوایی حکومت موقت واقف بود. او بلافاصله نظریات خود...

پیشگفتار مازیار رازی به برنامه انتقالی اثر لئون تروتسکی + لینک ویدیویی

Print PDFپیشگفتارِ مازیار رازی به «برنامه انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی» اثر لئون تروتسکی احتضار سرمایه داری و وظایف بین الملل چهارم که بعنوان “برنامه ی انتقالی” شهرت یافته، برنامه ی بنیادی بین الملل چهارم...

صدای کارگر سوسیالیست ۱۷۴ – ۳ آذر ۹۶ – انقلاب دمکراتیک یا سوسیالیستی – حزب لنینی

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست ۱۷۴ – ۳ آذر ۹۶ – اطلاعیه در مورد کمک رسانی به زلزله زدگان غرب ایران – انقلاب دمکراتیک یا سوسیالیستی – مازیار رازی – مفهوم حزب لنینی- علیرضا...

مفهوم سوسیالیسم و ماهیت طبقاتی دولت شوروی

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه پس از یک قرن تبلیغات بر علیه انقلاب پرولتری اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، که شامل ترویج بدترین دروغ ها، از نشریات...

نقش حزب و ظهور پدیدهٔ استالینی در روسیه و درس های آن

Print PDFبخشی از گغتگوی گزارشگران با مازیار رازی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه گزارشگران:  اگر حزب پیشتار را یکی از  آموزه های مهم لنین بدانیم که نقش مهمی در انقلاب و شکل...

صدای کارگر سوسیالست – برنامه ۱۷۳ -۲۶ آبان ۹۶ – آلترناتیو دولتی- مسایل زلزله

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – ۲۶ آبان ۹۶ – زلزله اخیر در ایران – آلترناتیو دولتی- مازیار رازی – دولت و انقلاب – حزب لنینی