صدای گارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۹- ۲۴ دی ۹۵ – شرایط اعلام موجودیت حزب پیشتاز کارگری+لینک ویدیویی

Share Button

صدای گارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۹- ۲۴ دی ۹۵
– شرایط اعلام حزب پیشتاز کارگری (مازیار رازی)
– اتحاد و مقابله با فرقه گرایی (مازیار رازی)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران