صدای کارگر سوسیالیست، برنامه۱۱۶ – ۲۳ مهر ۹۵ – نقش لنین در انقلاب روسیه + لینک ویدیویی

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست برنامه۱۱۶   ۲۳ مهر ۹۵

به مناسبات سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- نقش لنین در انقلاب (۲) – (مازیار رازی)
سندیکالیسم و انقلاب (مهدی ریاضی – قرائت از امید علیزاده)
در باره هک کردن سایت میلیتانت
کمک های مالی

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مشاهده این مطالب را به شما توصیه می کنیم...