سخنی با جوانان (۲): در مورد حزب و کارگر – روشنفکر / مازیار رازی +لینک ویدیویی

Share Button

سخنی با جوانان سوسیالیست ۲- : در مورد حزب و کارگر – روشنفکر 

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران