به مناسبت سالروز به قتل رسیدن رفیق شاهرخ زمانی: پیرامون مسائل جنبش کارگری و حزب انقلابی (جزوه کمیته اقدام کارگری)

Share Button

انتشار جزوه ای شامل نوشته های شاهرخ زمانی از زندان پیرامون مسائل جنبش کارگری و حزب انقلابی

شاهرخ

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مشاهده این مطالب را به شما توصیه می کنیم...