۱۸ تیر: پیام شاهرخ زمانی+ توزیع پوستر در کرج -کمیته اقدام کارگری

Share Button

پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت کرج به‌ مناسبت سالگرد ۱۸تیر (صوتی)

Jeld70

کرج: توزیع پوستر و شعار به مناسبت سالگرد ۱۸ تیر (فیلم و عکس)

کرج

 

 

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران