پشتیبانی «اتحادیۀ ملی معلمان» (NUT) از شاهرخ زمانی و رضا شهابی

Share Button

پی دی اف

اخیراً فعالین «شبکۀ همبستگی کارگری» در تماسی با خانم «کریستین بلوئر» (Christine Blower)، دبیر کل «اتحادیۀ ملی معلمان» (NUT) در بریتانیا، پشتیبانی او را برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی جلب نمودند.

«اتحادیۀ ملی معلمان» بریتانیا، که بزرگترین اتحادیۀ معلمان در اروپا می باشد، بیش از ۳۰۰ هزار عضو دارد.

پس از توضیحات مختصری در مورد تاریخچۀ مبارزات شاهرخ زمانی و رضا شهابی برای تحقق ابتدایی ترین خواسته، «کریستین بلوئر» پشتیبانی گرم خود را با این فعالین دربند جنبش کارگری اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان و همچنین همۀ فعالین کارگری از زندان شد.

«شبکۀ همبستگی کارگری»

۲۴ آوریل ۲۰۱۵ (۴ اردیبهشت ۱۳۹۴)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران