پشتیبانی اتحادیۀ «جی. ام. بی.» بریتانیا از شاهرخ زمانی و رضا شهابی

Share Button

پی دی اف

اخیراً فعالین «شبکۀ همبستگی کارگری» در تماسی با آقای «پوئل کنی» (Paul Kenny)، دبیر کل اتحادیۀ «جی. ام. بی» (GMB) در بریتانیا، پشتیبانی او را برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی جلب نمودند.

اتحادیۀ «جی. ام. بی» ۶۳۰ هزار عضو دارد که در اکثر بخش های صنعتی مشغول به کار می باشند: اینها شامل بخش فروشندگی، مدارس، توزیع و خدمات شهری، خدمات اجتماعی، بیمارستان ها، خدمات درمانی و آمبولانس و همچنین شهرداری ها، می باشند.

پس از توضیحات مختصری در مورد تاریخچۀ مبارزات شاهرخ زمانی و رضا شهابی برای تحقق ابتدایی «پوئل کنی» پشتیبانی گرم خود را با این فعالین دربند جنبش کارگری اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان و همچنین همۀ فعالین کارگری از زندان شد.

«شبکۀ همبستگی کارگری»

۲۱ آوریل ۲۰۱۵ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)

پی دی اف

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران