تهران: فعالیت عملی در حمایت از زندانیان سیاسی

Share Button

امروز پنج شنبه، ۲۷ فروردین ماه ۹۴، تعدادی از رفقای فعال در کمپین «کارگران ایران تنها نیستند»، به روال سال های پیش و این بار در آستانۀ اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به توزیع پوسترهایی در حمایت از «بهنام ابراهیم زاده» و «منیژه صادقی»، دو فعال کارگری زندانی نمودند. این پوسترها با شعار «کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گرددو «کارگران ایران تنها نیستنددر سطح پارک، معابر عمومی، ایستگاه های اتوبوس، باجه های تلفن و داخل اتوبوس در منطقه ای از تهران توزیع گردید. چنین فعالیت هایی، هرچند محدود، نه فقط موجب اعتماد به نفس فعالین کارگری زندانی و خانواده های آن ها می شود، بلکه درجه ای از اعتماد به نفس را نیز به جمع های انجام دهندۀ آن می بخشد. از این رو این سبک کار هم شدنی است و هم حداقل کاری است که باید انجام داد. در آستانۀ اول ماه مه، روز جهانی کارگر نیز می توانیم بیش از پیش خیابان های شهر را به تریبون نمایندگان واقعی خود در زندان ها تبدیل کنیم، و نشان دهیم که آن ها به راستی تنها نیستند.Aks2

Aks3

Aks4

Aks5

 aks1

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران