گزارش راهپیمایی اعتراض به ورود پگیدا، هولیگان ها و طرفداران سلفیست ها

Share Button

تصویری (یوتیوب)

روز شنبه، ۱۴ مارس در شهر ووپرتال (زادگاه انگلس) قرار بود ۳۰۰۰ نفر از دو گروه «پگیدا» (اتحاد بین هولیگان ها، نئونازی ها و خود پگیدا) و «سلفیست» ها تظاهرات داشته باشند. طبق گزارش پلیس، از ۱۰۰۰ نفر فعال سلفیست، فقط حدود ۲۰۰ نفر و از ۲۰۰۰ هوادار پگیدا، حدود ۸۰۰ نفر آمده بودند. پلیس با ۱۰۰۰ نفر نیرو، مجهز به یک هلیکوپتر و سه ماشین آبپاش حضور داشت. از عکس ها و فیلم ها هم می توان متوجه شد که از مخالفان این گروه های ارتجاعی، حدود ۲۰۰۰ نفر شرکت داشتند. یک عده از ضد سلفیست ها، برای اعتراض به نزدیکی محل استقرار آن ها رفتند؛ در بین این معترضین، یک گروه از کرد ها نیز بود که برخی از آنان پرچم هایی با تصاویر اوجالان به همراه داشتند. در این اعتراض، مخالفان پگیدا با حفظ خونسردی شعارهای «گم شوید، «نژاد پرستی هیچ حقی نباید داشته باشد» وسر می دادند. ولی از سوی هواداران پگیدا به پلیس حمله شد، که پلیس ۵ نفر را گرفت و داخل ماشین کرد، ولی بازداشت نکرد. از طرف مخالفین این گروه ها هم یک نفر را گرفتند که دلیل آن مشخص نیست.

آلمان ۲ آلمان ۳ آلمان ۴ آلمان ۵ آلمان ۱

در ضمن ایستگاهی که قرار بود حامیان پگیدا و هولیگان ها در آن پیاده شوند، در محاصرۀ پلیس بود. اما هولیگان ها پلیس را فریب داده و یک ایستگاه پایین تر، یعنی پشت محل حضور و تجمع ما آمدند و قصد داشتند به طرف ما حمله کنند که پلیس با اسب و ماشین آبپاش سد راه شد و آن ها را به طرف گروه شان کشاند. پلیس به خاطر خشونت پگیدا، راهپیمایی آن ها را در شهر ووپرتال ممنوع اعلام کرده است.

احیای مارکسیستی (آلمان)

جزوات:

مجموعه مقالات در مورد «پیگدا» در آلمان

مجموعه مقالات در مورد آلمان

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران