کارگر میلیتانت شماره ۷۷ در ۱۵۲ صفحه انتشار یافت!

Share Button

دانلود: کارگر میلیتانت شماره ۷۷ در ۱۵۲ صفحه

m77J

فهرست

چهارمین نامۀ اوباما به رهبر ایران در آستانۀ مذاکرات هسته ای

طبقۀ کارگر: سازمان یابی توده ای و حزبی

مفهوم حزب انقلابی از نقطه نظر گرایش مارکسیست های انقلابی

مناظرۀ گرایش های تدارک حزب انقلابی دربارۀ «مفهوم حزب انقلابی» و «ساختار حزب انقلابی»

نگاهی به چهرۀ «فرصت طلبان» و «فرقه گرایان» در اپوزیسیون «چپ»

آقای محسن حکیمی، «دایناسوریست» جواب نیست، نقطه ضعف و استیصال است

آقای حکیمی و باز هم تقلایی نافرجام برای تخطئۀ لنینیسم!

مارکسیسم و آنارشیسم

بازار آزاد «کارا» است؟

گزارش های دریافتی

گزارشی از وضعیت کارگران ساختمانی (آرماتور بندی)

تبریز جهنم کارگران

وضعیت جنبش دانشجویی و چشم اندازها

انقلاب روسیه

انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ روسیه

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ چین (بخش اول)

درس های انقلاب اکتبر

به مناسبت انقلاب اکتبر

بلشویسم چیست؟

خجسته باد دولت کارگری!

کوبانی

در حاشیۀ تحولات اخیر کوبانی

نبرد کوبانی بر سر دوراهی

همبستگی با کوبانی و حق تعیین سرنوشت کردها

آثار کلاسیک

نامه به اعضای حزب بلشویک

عقب ماندگی سیاسی کارگران امریکا

ضروری است که بوروکراسی و آریستوکراسی نوین را از شوراها بیرون برانیم

اصول دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا (۱۹۱۸)

تزهایی دربارۀ انقلاب و ضدّ انقلاب

شوراهای کارخانه و کنترل کارگری بر تولید

چشم اندازهای انقلاب

علمی

فرود بر سطح ستارۀ دنباله دار: نقطۀ عطف جدیدی در اکتشاف فضایی

اخبار بین المللی

گزارش: راهپیمایی ده هزار تن از دانشجویان برای آموزش رایگان

برخی گزارش های جنبش کارگری بین المللی

بازداشت چهار فعال کارگری در «حکومت اقلیم کردستان»

مطالبی در ارتباط با اعتصاب رانندگان قطار در آلمان

بحث آزاد

حکیمی، خدمت گزار سرمایه داری را خوب بشناسیم

بحث فیسبوک

نقدی به هشدار ایرج فرزاد در مورد تغییرات «برنامۀ یک دنیای بهتر»

مسألۀ کردها

کناره گیری چند نفر از گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

شعر

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران