دسته: انترناسیونالیزم

به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه: گفتگوی گزارشگران با مازیار رازی

Print PDFگفتگوی گزارشگران با  مازیار رازی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه pdf از میلیتانت شماره ۱۰۰ گزارشگران:  بنظرشما چرا چپ هنوزنتوانسته است به درکی کمابیش مشترک حول خطوط اصلی نقدگذشته دست...

به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم: پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Print PDFبه سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

۰

دعوت به همکاری با پروژه بین المللی «احیای مارکسیستی» – اطلاعیه شماره ۱

Print PDFامروز در شرایطی که سرمایه داری جهانی به بدترین بحران در تمامی وجوه خود- چه ایدئولوژیک و چه اقتصادی و اجتماعی- درغلتیده، و به دنبال آن اعتراضات ژرفی علیه این وضع موجود در...

۰

دعوت به شرکت و همکاری در برگزاری سمینار «احیای مارکسیستی» در شهر کلن (آلمان)

Print PDFطبقۀ کارگر همیشه و در هر سطحی از مبارزۀ خود علیه نظام سرمایه داری، به سازماندهی نیازمند است، و تاریخ مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر بارها به اثبات رسانده است که این مبارزه، خصلتی...

۰

معرفی پروژۀ «احیای مارکسیستی» در جلسه عمومی لندن + لینک ویدیوئی

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۱ متن پیش رو، مربوط به سخنرانی ای است که از سوی رفیق مازیار رازی (لینک ویدیوئی) طی نشست عمومی «احیای مارکسیستی» در لندن (به تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۳)، در مورد...

۰

مفهوم مارکسیستی سانترالیزم دمکراتیک

Print PDFمتن زیر ترجمه مطلبی است که توسط رفیق مازیار رازی نخستین بار به زبان انگلیسی  به رشته تحریر در آمد که در سایت میلیتانت منتشر می‌شود ******* مفهوم مارکسیستی سانترالیزم دمکراتیک از یک...

۰

مسائل و چشم اندازهای مبارزه و همبستگی کارگری

Print PDFگزارش های کارگری از میلیتانت شماره ۵۹ جنبش کارگری ایران: مسائل و چشم اندازهای مبارزه و همبستگی متن پیش رو، سخنرانی ای است که در جریان شرکت علیرضا بیانی از طرف گرایش مارکسیست های...

۰

جبهه واحد «چپ جهانی» و اسلامگرایان ارتجاعی: گفتگو با مازیار رازی

Print PDFگفتگو زیر توسط مجید خوشدل با مازیار رازی صورت گرفت که در سایت گفتگو انتشار یافت. ***** شهروند یکی از کشورهای اروپایی که باشیم –سیاستمدار و سیاست پیشه هم نباشیم– شلاق نولیبرالیسم «بی...

۰

لنین: اول ماه مه

Print PDFلنین آوریل ۱۹۰۴ مترجم: کیوان نوفرستی رفقای کارگر! اول ماه مه در راه است، روزی که کارگران تمامی سرزمین ها، باز شدن چشمان­شان را به سوی یک زندگی آگاهانه، همبستگی­شان را در مبارزه...

۰

همبستگی بین الملی در اول ماه مه

Print PDFپیام «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» به رفقای سازمان «نگرش مارکسیستی» (ترکیه) رفقای گرامی، پنج سال است که جهان به بزرگ ترین بحران اقتصادی، در قیاس با «رکود بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰، گرفتار آمده...