دسته: مباحثات

در ضرورت حزب انقلابی در ایران/شاهرخ زمانی

Print PDF ویژگی اساسی چند سال اخیر جنب و جوش عظیم و اعتصابات گسترده کارگری علیه هجوم عنان گسیخته نظام سرمایه داری، به هستی و زندگی مردم بخصوص کارگران از طریق نابودی امنیت شغلی،...

۰

درس های شکست انقلاب ۱۳۵۷ توسط مازیار رازی + لینک صوتی

Print PDFمعرفی (نوشتاری) و جمع بندی (نوشتاری) بحث مازیار رازی در اتاق پالتاکی «افق چپ انقلابی» قسمت اول: معرفی بحث ( +نوشتاری) قسمت دوم: جمع بندی بحث (+ نوشتاری)

۰

مذهب و زن: سمینار رادیو پیام

Print PDF قسمت اول قسمت دوم آزاد مرادیان، فعال سیاسی و حقوق بشر- آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن سارا قاضی، از «گرایش مارکسیست های انقلابی‌ ایران» رادیو پیام

۰

پیروزی قیام ۵۷ و دلایل شکست انقلاب

Print PDFبرنامه اتاق بحث و گفتگوی “افق چپ انقلابی” موضوع بحث: زمینه های قیام ۲۹ بهمن تبریز و قیام بهمن پنجاه و هفت، پیروزی قیام ۵۷ و دلایل شکست انقلاب! میهمان اتاق: رفقا بهرام...

۰

خشونت علیه زن: سمینار رادیو پیام: ۲

Print PDF جمع بندی مناظره: خشونت علیه زن: سمینار رادیو پیام: ۲ آناهیتا رحمانی از فعالین سازمان زنان هشت مارس علیرضا بیانی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران گلاویژ رستمی حزب کمونیست ایران جمع بندی...

۰

خشونت علیه زن: سمینار رادیو پیام

Print PDF لینک بحث در رادیو پیام شرکت کنندگان در این برنامه به ترتیب الفبا عبارت هستند از ‎آناهیتا رحمانی: از فعالین سازمان زنان هشت مارس – بهرام رحمانی: نویسنده، فعال و تحلیلگر سیاسی – گلاویژ رستمی:...

۰

ارزیابی حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه

Print PDFسخنران اتاق احیای مارکسیزم: امین کاظمی – گرایش مارکسیست های انقلابی ایران پنجشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ ساعت ۷/۳۰ به وقت اروپای مرکزی مطابق با ۹ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۰ شب اتاق احیای مارکسیزم...