دسته: نقد سیاسی

روژآوا در نزاع کار- سرمایه

Print PDF نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاواi و تاریخچه تاسیس «فدراسیون شمال کردستان»، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می‌پردازد و این رُخداد...

«پُست مدرنیسم» و بازگشت «اَبَرروایت»

Print PDFموج مدّ مبارزۀ اجتماعی در سرتاسر جهان، روشنفکران ضدّ مارکسیستی را که ادعا داشتند دورۀ «کلانْ روایت ها» از مبارزۀ طبقۀ کارگر و انقلاب سوسیالیستی به سر آمده، کله پا کرده است. موج...

مباحثات فیسبوکی: مرحله انقلاب

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۹ مقدمه: موضوع شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران و ارتباط یا بی ربطی اعتقاد به انقلاب مرحله ای در میان چپ استالینیست و مائوئیست در ایران برای واگذاری رهبری...

آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

Print PDFمقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا، که به تازگی در روزنامۀ گاردین منتشر شده است، ضمن آن که تقابل او را با مارکس آشکار می کند، پرده...

تروتسکیسم: پاسخ به کامنت های فیسبوک

Print PDFاز کارگر میلیتانت شماره ۷۴ سلام؛ در ویدئوی «مارکسیسم علم یا ایدئولوژی» و همین طور «مصاحبه مازیار رازی با کومله» اشاره شده است که مارکسیسم یک علم است؛ یعنی شرایط برای تغییر بازست....

مبارزه مسلحانه و مارکسیزم انقلابی

Print PDFبه دنبال بحثی در جلسۀ «احیای مارکسیستی» در مورد درس های انقلاب کوبا، سؤالاتی در مورد موضع مارکسیست های انقلابی در قبال مبارزۀ مسلحانه و «چریکیسم» طرح شد. لذا مقدمتاً مصاحبه با رفیق...

آقای حکیمی و باز هم تقلایی نافرجام برای تخطئۀ لنینیسم!

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۷ توضیح: این مطلب نخستین بار در نشریۀ میلیتانت، شمارۀ  ۵۸، منتشر گردید. ******** اخیراً آقای حکیمی «بخشی» از نامۀ مارکس به شوایتسر، از رهبران پیرو لاسال، به تاریخ ۱۳...

آقای محسن حکیمی، «دایناسوریست» جواب نیست، نقطه ضعف و استیصال است

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۷ به دنبال نقد رفیق شاهرخ زمانی به مصاحبۀ محسن حکیمی با روزنامۀ شرق تحت عنوان «اتحادیه تا شورا»، آقای حکیمی کل بحث و نقدهای شاهرخ زمانی را به دلیل...