دسته: ادبی

سینما به مثابۀ یک سلاح امپریالیستی: هالیوود و جنگ جهانی اول

Print PDF جنگ جهانی اول (در فاصلۀ سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸)، مصادف بود با هجوم آغازین نخبگان حاکم امریکا به سوی تبلیغات جنگی با همدستی شرکت های فیلم سازی هالیوود. توسعۀ پویای سرمایه...

مارکسیسم، ماتریالیسم و هنر

Print PDF مارکسیسم اغلب خود را به عنوان سوسیالیسم علمی تعریف می کند. این تعریف، مارکسیسم را به یک علم کاربردی با یک هدف سیاسی ویژه تبدیل می کند. مثلاً زمانی که انگلس بر...

اعتدال بهاری: شعر

Print PDFاز میلیتانت شماره ۷۰ در واپسین روز اسفند، در انتظار اعتدال بهاریم! پرسیدم: بهارا! از چه رو، می آیی؟ گفت: برای زایش ” اعتدال بهاری “ تو که میدانی، چه جان سخت است،...

۰

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگران (شعر رسیده)

Print PDFاستثمار دیگر بس است دیگر نمیگذاریم بر پا کنندگان ستم نیروی بازوانمان را تاراج کنند قانون کهنه را بدر افکن این قانون، شلاق ستمگران است ما قانون بهتر خواهیم آورد قانون اتحاد ،...

۰

به مناسبت سالگرد قتل تروتسکی

Print PDF امروز روزی است که تروتسکی در سال ۲۱ اوت  ۱۹۴۰ به وسیله ی قاتل و آدمکش استالین،”مرکادور”جان باخت.این شعر سال گذشته  در رثای یک مارکسیسم انقلابی  و آموزگار پرولتاریا سروده شده است.نام...

۰

به هنگامیکه در فرودین ماه امسال

Print PDFبه هنگامیکه در فرودین ماه  امسال به سراغ تو می آیم نوروز باشندگان  را به شوندگان امسال تبریک بگو. آزار های خستگی از تلاطم شب ِ ماضی اندر  درهم گذشته اند صبح تاریخ...