دسته: کارگران

بحث فیس بوک:‌حزب و شورا

Print PDFاز کارگر میلیتانت شماره ۷۳ پرسش: با درود فراوان به همگی شما؛ در نشریات، بحث ها و سخنرانی های شما معمولأ مطرح می شود که ضرورت وجودی حزب پس از به قدرت رسیدن...

پیرامون حزب و اتحادیه های کارگری و وظایف مارکسیست ها ۲: مباحثات فیسبوک

Print PDF از کارگر میلیتانت شماره ۷۲ ادامه از پیش ژاله سهند: رفیق آرام، به دلایلی که می دانی، من وقتم خیلی کم است، ولی تنها در یک پست باید بگویم (هر چند که تا...

پیرامون حزب و اتحادیه های کارگری و وظایف مارکسیست ها: مباحثات فیسبوک

Print PDF  از کارگر میلیتانت شماره ۷۲ رفیق ژاله سهند؛ شما در بخشی از نظرات خود می نویسید که «من فکر می کنم که سرشت عملکرد مبارزۀ مخفی و علنی در عمل دو پدیدۀ مختلف...

اطلاعیه ای از ایران: زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران

Print PDFاول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران همۀ کشورها در نبردی تاریخی برای رهائی از ستم های جامعۀ طبقاتی است. اول ماه مه روزی است که احساس قدرت و غرور ناشی از...

درخواست پایان اعتصاب از شاهرخ زمانی

Print PDFرفیق شاهرخ، صدای اعتراض تو از اعماق زندان های مخوف جمهوری اسلامی به مراتب واضح  و آشکار تر از صدای مماشات جویانۀ رفرمیست های بیرون از زندان به گوش همگان رسیده است. تأثیری...

مصاحبه‌ای با شاهرخ زمانی‌ پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی‌‌های آن!

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۹ توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: این مصاحبه پیش از انتقال شاهرخ زمانی به سلول‌های انفرادی انجام شده و پس از آماده شدن امروز منتشر می‌شود. ۱– با توجه...

ویژگی های دولت کارگری

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۷ از میان بحث‌های فیسبوک یکی از مخاطبین گرامی صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»، پرسش مهم زیر را مطرح کرده اند: «می دانید که مارکسیسم مالکیت بر ابزار تولید را منع می...

۰

یاداشتی خطاب به ناصر پایدار از فعالین گرایش موسوم به «جنبش لغو کار مزدی»

Print PDFعلیرضا بیانی از میلیتانت شماره ۵۹ دوست گرامی جناب ناصر پایدار؛ چندین سال است که شاهد انتشار مجموعه مطالب تکراری شما با امضای شخص خودتان یا با امضای «فعالین جنبش لغو کار مزدی»،...

۰

در روز کارگر به فکر تشکیل حزب باشیم!

Print PDFروز کارگر را به روز اتحاد و مبارزه کارگران برای تشکیل حزب سیاسی و اتحادیه های سراسری به خاطر تحقق مطالبات کارگران تبدیل کنیم. “طبقه کارگر در مقابل قدرت متحده طبقات حاکم چاره...

۰

مدیریت و کنترل کارگری تجربۀ انقلاب روسیه

Print PDFپرویز گویا از میلیتانت شماره ۵۶ امروزه رایج است مقولۀ کنترل کارگری را مترادف با مدیریت کارگری، استفاده کنند. در سال های نخستین انترناسیونال کمونیستی اما، برعکس تمایز قاطع و روشنی بین کنترل...