دسته: کارگران

پیش به سوی مقابله با آزار و اذیت مهاجرین و پناهجویان

Print PDFکمیتۀ بین‌المللی انترناسیونال چهارم همبستگی خود را با میلیون‌ها مهاجر و پناهجو در سراسر جهان اعلام می‌دارد. ما از حقّ تمامی کارگران به زندگی و کار در هرجایی به انتخاب خود و همراه...

نکاتی دربارۀ مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد

Print PDFمقدّمه هر ساله در آستانۀ آغاز سال نو، افزایش حدّاقل دستمزد به موضوع بحث فعالان کارگری تبدیل می شود. منتها در فاصلۀ زمانی طرح این مسأله تا یک سال بعد، عموماً نه فقط...

تحریم فعال انتخابات در حمایت از زندانیان سیاسی

Print PDF «برای مارکسیست های انقلابی، “تحریم” انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی است مفروض؛ در شرایط دمکراتیک جامعۀ بورژوایی، مشروط بر این که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته باشد، می توان...

برنامه کمیته اقدام کارگری /مازیار رازی + لینک های ویدیویی

Print PDF سازمانیابی کارگری بخش اول برنامه اقدام کارگری از صدای کارگر سوسیالیست ۸ خرداد ۱۳۹۴ http://youtu.be/h4FzpSKm9BA تورم و بیکاری بخش دوم برنامه اقدام کارگری از صدای کارگر سوسیالیست ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ http://youtu.be/5eSub5cwDgw لغو...

چشم انداز جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی در دورۀ آتی

Print PDFسرمقاله کارگر میلیتانت شماره ۸۹ برای ترسیم چشم انداز جنبش کارگری ما محققاً باید از تحلیل مشخص سیاسی روز شروع کنیم. در مرکز تحلیل شرایط امروز باید روندی را قرار داد که رژیم...

فراخوان زندانیان سیاسی برای شرکت گسترده در برگزاری مراسم اول ماه می

Print PDFفراخوان زندانیان سیاسی برای شرکت گسترده در برگزاری مراسم اول ماه می، روز جهانی کارگر خوشبختانه فراخوان‌های گوناگون به مناسبت روز جهانی کارگری، روز معلم و روز روزنامه‌نگار به شکل یک جنبش ملی...

از قدرت برنامه ریزی و سازماندهی تشکل سراسری معلمان درس بگیریم!

Print PDFخطاب به سندیکای کارگران نقاش استان البرز تا کی فرقه گرای، تا کی تفرقه سلام و درود ما فعالین زندانی را از کشتار گاه های جهنمی جمهوری اسلامی بپذیرید. من شاهرخ زمانی کارگر...

بازار آزاد «کارا» است؟

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۷ این درست که رقابت سرمایه داری، «انگیزه» ایجاد می کند؛ منتها نه برای تولید مایحتاج بشر به دست سرمایه داران، بلکه برای سود بیش تر آن ها. «بدون رقابت...