دسته: زنان

جنسیت و سرمایه داری: «پسره یا دختر؟»

Print PDFقبل از این که اولین نفس مان را بکشیم، جامعه مسیری جلوی پای ما می گذارد که باید طی کنیم. قبل از این که حتی اسم خودمان را بدانیم، دیگران تصور می کنند...

تحریم فعال انتخابات در حمایت از زندانیان سیاسی

Print PDF «برای مارکسیست های انقلابی، “تحریم” انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی است مفروض؛ در شرایط دمکراتیک جامعۀ بورژوایی، مشروط بر این که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته باشد، می توان...

۰

ریشه های طبقاتی جنبش زنان

Print PDFبرگردان: آرمان پویان (فصل دوازدهم از کتاب “مبارزۀ طبقاتی و رهایی زنان”، اثر تونی کلیف) ۱۲٫ ریشه های طبقاتی جنبش زنان همان گونه که در فصل های ده و یازده دیده ایم، جنبش...

۰

تابو زدایی از مسائل زنان دستور کار فعالین است

Print PDFتابو زدایی از مسائل زنان دستور کار فعالین است وضعیت جنبش زنان در ایران چون دیگر کشورها تابعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سراسر دنیاست که اتفاقا مسئله ای بسیار مهم...