دسته: امپریالیزم

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی هولوکاست

Print PDFاین سخنرانی که به تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۰ در «دانشگاه ایالتی سن دیگو» ایراد شد، هشتمین سخنرانی از سلسله مباحثاتی با عنوان «کشتار برای آرمانی عالیتر: خشونت سیاسی در جهان بحرانزده»، با حمایت مؤسسۀ امور...

به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم: پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Print PDFبه سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

۰

ماهیت طبقاتی دولت سرمایه داری ایران / مازیار رازی + لینک ویدیوئی

Print PDFماهیت طبقاتی دولت سرمایه داری ایران / مازیار رازی ماهیت طبقاتی دولت سرمایه داری ایران- مازیار رازی- جلسه احیای مارکسیستی ۸ سپتامبر ۲۰۱۳

۰

امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله ی سرمایه داری/ لنین با پیشگفتار مازیار رازی

Print PDF امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله ی سرمایه داری/ لنین پیشگفتار مازیار رازی  «امپریالیزم به مثابه ی بالاترین مرحله ی سرمایه داری»- در نیمه ی اول سال ۱۹۱۶ به رشته ی تحریر در آمد....