دسته: امپریالیزم

مازیار۲

نگاهی به مفهوم امپریالیزم و خرده امپریالیزم+ لینک ویدیویی

Print PDFاین بحث در مورد مفهوم امپریالیزم (به شکل اعم آن) و در حاشیۀ آن بررسی مفهوم «خرده امپریالیزم» است. بحث «خرده امپریالیزم» موضعی است که رفیق الیف چاغلی، یکی از نظریه پردازان گروه...

capital ۰

نکاتی در باره اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ایران

Print PDFمقاله زیر در دیماه ۱۳۸۱ در نقد نظریات مرتضی محیط ، نوسط رفیق مازیار رازی انتشار یافت. در حاشیه تبادل نظرها در مورد مساله ملی و اهمیت مساله امپریالیسم، به انتشار مجدد این...

مازیار-رازی

دولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟

Print PDFدولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟* بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول، اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند،...

lenin45

پیشگفتار مازیار رازی به امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله ی سرمایه داری اثر ولادیمیر ایلیچ لنین

Print PDFپیشگفتار مازیار رازی به امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله ی سرمایه داری اثر ولادیمیر ایلیچ لنین «امپریالیزم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه داری»- در نیمۀ اول سال ۱۹۱۶ به رشتۀ تحریر درآمد. لنین...

تبلیغ ۲۶

سوسیالیسم و مبارزه علیه جنگ امپریالیستی

Print PDFاز کارگر میلیتانت شماره ۸۹ ۱. یک صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اول و ۷۵ سال پس از شروع جنگ جهانی دوم، نظام امپریالیستی باری دیگر بشریت را با فاجعه ای...

capital

تاریخ مختصر انکشاف سرمایه­داری و جنبش طبقه­ی کارگر در ترکیه (بخش اول)

Print PDFفرایند انکشاف سرمایه­داری ترکیه در قیاس با غرب، فرایندی است به تأخیرافتاده و دیررس. این تأخیر تاریخی ناشی از ساختار اقتصادی–اجتماعی است که سرمایه داری ترکیه بر پایه ی آن منکشف گردید. به...

Hitler_Holocaust_by_Faukers.png

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی هولوکاست (بخش دوم و پایانی)

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۸۰ بخش یک مفاهیم امپراتوری و «فضای زنده» در نزد هیتلر، در «کتاب دوم» وی (به تاریخ ۱۹۱۸، که انتشار نیافت) به طور مشخص ارائه شد. در این جاست که...

capital

نژاد، طبقه و خشونت پلیس در امریکا

Print PDF‬از  کارگر میلیتانت شماره ۷۸ چهار ماه پیش همین روز، مایکل براون، جوان سیاه پوست غیر مسلح، به ضرب گلولۀ یک افسر پلیس در فرگوسن (میسوری) کشته شد. خشم عمومی از یک قتل...

holi

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی هولوکاست

Print PDFاین سخنرانی که به تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۰ در «دانشگاه ایالتی سن دیگو» ایراد شد، هشتمین سخنرانی از سلسله مباحثاتی با عنوان «کشتار برای آرمانی عالیتر: خشونت سیاسی در جهان بحرانزده»، با حمایت مؤسسۀ امور...