دسته: آنارشیست ها

۰

پنج نکته ای که تروتسکیست ها باید در مورد «آنارشیست»های جوان امروزی بدانند

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۳ ایو کولمن ترجمه: کیوان نوفرستی ایو کولمن، یک انقلابی آنارشیست فرانسوی است که با نشریۀ «نه کشور، نه مرز» (Ni patrie ni frontières) همکاری دارد. متن پیش رو، نسخۀ...

۰

جریان های آنارشیسم

Print PDF سامان راد از میلیتانت شماره ۵۳ رودولف راکر، نویسنده و فعال آنارکو-سندیکالیست آلمانی (۱۸۷۳-۱۹۵۸)، در کتاب خود با نام “بازتولید زندگی روزمرّه”۱ می نویسد: ” آنارشیست ها، همانند بنیان­گذاران سوسیالیسم، خواهان الغای...

۰

مارکسیسم و مسألۀ زنان- پاسخ به یک نقد

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۳ آرمان پویان پس از مصاحبۀ رفیق مازیار رازی با رادیو پیام کانادا به تاریخ ۵ اوت ۲۰۱۲، بر سر مسألۀ نقش حزب در دورۀ انقلاب و دورۀ پسا-انقلابی، نقدی...

۰

دربارۀ مساله کرونشتایت

Print PDF بخشی از بحث نهایی علل شکست انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در جلسه احیای مارکسیزم پالتاک توسط رفیق مازیار رازی ……..این اتفاق در همان دورانی اتفاق افتاد که من سال های تاریک حزب بلشویک...

۰

چرا من یک آنارشیست نیستم؟

Print PDF«چرا من یک آنارشیست نیستم؟» نوشته علیرضا بیانی است که اولین بار در نشریه جوان سوسیالیست با نام مستعار احمد رضایی منتشر شد و اینک آن را بازتکثیر می کنیم. میلیتانت

۰

درس های اسپانیا: آخرین هشدار

Print PDFبه مناسبت ۱۸ ژوییه – هفتاد و پنجمین سالگرد آغاز جنگ داخلی اسپانیا- میلیتانت لئون تروتسکی (۱۹۳۷) برگردان: کیومرث عادل ویراستار: آرمان پویان منشویزم و بولشویزم در اسپانیا تمام اعضای ستاد فرماندهی، به...