دسته: SWP حزب سوسیالیست کارگری

۰

جبهه واحد «چپ جهانی» و اسلامگرایان ارتجاعی: گفتگو با مازیار رازی

Print PDFگفتگو زیر توسط مجید خوشدل با مازیار رازی صورت گرفت که در سایت گفتگو انتشار یافت. ***** شهروند یکی از کشورهای اروپایی که باشیم –سیاستمدار و سیاست پیشه هم نباشیم– شلاق نولیبرالیسم «بی...

۰

SWP حزب سوسیالیست کارگری

Print PDFانقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران، در یک کلام به علت نبود یک رهبری انقلابی، از سوی نیروهای ضدّ انقلابی روحانیت به سرقت برده شد و قدرت سیاسی به دست یک رژیم تماماً ارتجاعی...

۰

آیا “ضدیت با جنگ” باید به معنای “حمایت از رژیم” باشد؟

Print PDFباری دیگر، امپریالیست ها مشغول تشدید جنگ سرد خود علیه رژیم ایران هستند؛ و باری دیگر نیز شاهدیم که بسیاری از “ضد امپریالیست ها” و به اصطلاح “تروتسکیست” های آشفته، به همراه “تروتسکیست”...

مارکسیست های انقلابی نباید از بنیادگرایی اسلامی حمایت کنند ۰

مارکسیست های انقلابی نباید از بنیادگرایی اسلامی حمایت کنند

Print PDF نقدی بر درک «انقلاب مداوم» حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا «اس. دابلیو. پی» مقدمه مسئله ی بنیادگرایی اسلامی، طی چند دهه ی گذشته یکی از مسائل تاکتیکی اصلی پیش روی مارکسیست ها بوده...