دسته: حزب کمونیست کارگری

zananKurd ۰

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و تناقضات حزب کمونیست کارگری

Print PDF در حاشیه طرح «رفراندوم استقلال کردستان عراق» ضرورت مباحثات در مورد مفهوم مارکسیستى «حق تعیین سرنوشت» در دستور کار مارکسیست هاى انقلابى قرار مى گیرد. براى دامن زدن به این بحث ؛ مقاله...

رفرمیسم

«ویروس‪ ‬هایی» که زیر «آفتاب» رشد بادکنکی می کنند و سپس می میرند!

Print PDF«ویروس‪ ‬هایی» که زیر «آفتاب» رشد بادکنکی می کنند و سپس می میرند در حاشیه تشدید بحران های تشکیلاتی بازماندگان منصور حکمت مقاله کوتاهی که رفیق مازیار رازی در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نگاشته بود مجددا...

%db%b1%db%b2%db%b2

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ – نقد و ارزیابی سازمان های «چپ» لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ –  نقد  و ارزیابی سازمان های «چپ» مصاحبه تلویزیون دیدگاه برنامه پنجره گفتگو با مازیار رازی

Maz7

نگاهی به چهرۀ «فرصت طلبان» و «فرقه گرایان» در اپوزیسیون «چپ»

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۷ توضیح: این مطلب در آبان ماه سال ۱۳۷۷ در دو بخش، یعنی نقد به مواضع حزب کمونیست کارگری و همچنین نقد به یک گروه شبه آنارشیستی، نوشته شده است که...

HekmatM

نقدی به هشدار ایرج فرزاد در مورد تغییرات «برنامۀ یک دنیای بهتر»

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۷ از میان مباحثات فیسبوکی در طیف طرفداران گرایش حزب کمونیسم کارگری و منصور حکمت، بارها نظراتی مطرح شده که از شدت روشنفکری بی ربط، باید آن ها را در...

HekmatM

نقدی به حزب سازی حزب کمونیست کارگری: از میان بحث های فیس بوک

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۹ بحثی از میان مباحثات فیسبوکی در مورد حزب، بین مجید آذری از حزب کمونیسم کارگری و علیرضا بیانی از گرایش مارکسیست های انقلابی) مجید آذری آقای بیانی عزیز– من...

HekmatM

حمید تقوایی مفهوم مارکسیستی انقلاب را تحریف و وارونه می کند

Print PDF از میلیتانت شماره ۶۹ حمید تقوایی در مصاحبۀ خود با نشریۀ «انترناسیونال» می گوید: «اما این که چرا این تحول را انقلاب نامیدم دلیلم به سادگی اینست: هر زمان در پایتخت یک کشور...

ABphoto

آیا برهنگی اعتراض ضد سرمایه داری جنبش زنان است؟

Print PDFمقدمه: یک نظریه زمانی قابل دفاع می‌شود که بتوان آن را اجرا کرد. نمی‌توان طرفدار نظریه‌ای بود ولی از زیر بار عملی کردن آن شانه خالی کرد. یک نظریه زمانی قابل دفاع می‌شود...