دسته: تاریخی

هفتمین کنگرۀ سراسری بلشویک‌ها: قطعنامه دربارۀ جنگ

Print PDFقطعنامۀ زیر دربارۀ جنگ با اتفاق آرا و هفت رأی ممتنع در هفتمین کنگرۀ سراسری حزب بلشویک در شهر پتروگراد (سن پترزبورگ کنونی) به تاریخ ۷ الی ۱۲ مه (برابر با ۲۴ الی...

درباره «انقلاب ثور»: نقطه عطفی برای چپ

Print PDFدرباره «انقلاب ثور»: نقطه عطفی برای چپ برگردان: ادریس باهر این جزوه در ۱۹۸۵ انتشار یافته بود. محتوایش در بخش هفته نامه اقدام کارگری در ۱۹۸۰ و مجله اقدام کارگری در اخیر همان...

به بهانۀ سالگرد «شورش کرونشتات»

Print PDFکرونشتات: حق با تروتسکی بود! اسناد جدید آرشیوهای شوروی در تأیید موضع بلشویک‌ها سخن می گویند اسناد جدیدی که طی کم و بیش یک دهۀ گذشته از آرشیوهای قدیمی شوروی به دست آمده...

به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷

Print PDF در آستانه ۳۸ امین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷، دولت سرمایه داری ایران با مقاومت های کارگران ایران در راستای اخذ مطالبات به حقشان روبرو شده است. اعتصاب ۴۰۰۰ تن از کارگران ایران ترانسفو،...

به سوی آینده ای سوسیالیستی: کتاب های مصور کودکان پس از انقلاب بلشویکی

Print PDFبه سوی آینده ای سوسیالیستی: کتاب های مصور کودکان پس از انقلاب بلشویکی توماس اسکریپس / برگردان: آرام نوبخت انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، رویدادِ تعیین کنندۀ قرن بیستم بود. نفوذ و تأثیر این انقلاب...

به مناسبت ۶۰مین سالگرد انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان (متن کامل)

Print PDFبه مناسبت ۶۰مین سالگرد انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان کلر دویل / برگردان: آرام نوبخت / ویراستار: امید علی­زاده توضیح: ارزیابی­های صورت گرفته در این مقاله از تحولات انقلاب مجارستان در سال ۱۹۵۶، تماماً بیانگر...

به مناسبت ۲۳ اکتبر، شصتمین سالگرد انقلاب سیاسی مجارستان (بخش دوم و پایانی)

Print PDFبه مناسبت ۲۳ اکتبر، شصتمین سالگرد انقلاب سیاسی مجارستان (بخش دوم و پایانی) کلر دویل / برگردان: آرام نوبخت / ویراستار: امید علی­زاده توضیح: ارزیابی­های صورت گرفته در این مقاله از تحولات انقلاب...

به مناسبت ۲۳ اکتبر، شصتمین سالگرد انقلاب سیاسی مجارستان (بخش اول)

Print PDFبه مناسبت ۲۳ اکتبر، شصتمین سالگرد انقلاب سیاسی مجارستان (بخش اول) کلر دویل / برگردان: آرام نوبخت / ویراستار: امید علی­زاده قیام ۱۹۵۶ مجارستان، دراماتیک ترین خیزش علیه دیکتاتوری استالینیستی بود. هفته ها...

۰

به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه (۳ و پایانی)– نپ، سالهای تاریک و سیاه و ماجرای کرنشتایت

Print PDFمتن پیش رو قسمت سوم (پایانی) سخنرانی رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاک «احیای مارکسیستی» است؛ جهت مطالعۀ بخش اول  و  بخش دوم  به میلیتانت شمارۀ ۵۰،  شماره ۵۱  و شماره ۵۲ رجوع کنید. به بحث ها گوش فرا دهید: صوتی...

۰

به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه (۲) – پیروزی انقلاب و مجلس موسسان

Print PDFمتن پیش رو قسمت دوم سخنرانی رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاک «احیای مارکسیستی» است؛ جهت مطالعۀ بخش اول و بخش پایانی  به میلیتانت شمارۀ ۵۰،  شماره ۵۱  و شماره ۵۲ رجوع کنید. به بحث ها گوش فرا دهید: صوتی متن کامل  پیاده...