دسته: تاریخی

مساله ارضی در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه/ حزب بلشویک

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه در درون روسیه دهقانان فقیر متحد اصلی طبقۀ کارگر بودند. با جمعیتی چندین برابر پرولتاریا، آنان نقشی کلیدی در پشتیبانی از...

نقش زنان در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و دستاوردهای آنان / لنین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ زنان از همان اول نقشی کلیدی در انقلاب روسیه داشتند. در انقلاب فوریه، انقلابی که بسیاری از سوسیال دموکرات های روسیه را...

قطعنامه در بارۀ مسئلۀ ملّی / حزب بلشویک

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه روسیۀ تزاری به درستی لغب « بازداشتگاه ملل» را به خود اختصاص داد. عقیم ماندن طبقۀ سرمایه دار کلّ روسیه در...

شورا، کنترل کارگری و نقش پرولتاریا در انقلاب

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شورا، کنترل کارگری و نقش پرولتاریا در انقلاب برای هر کسی که خواهان دنباله روی و توسعۀ سنن بلشویسم است مسئلۀ برجسته...

فوریه ۱۹۱۷ و ضرورت انقلاب پرولتری / لنین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ از زمانی که خبر انقلاب فوریه به لنین رسید او کاملاً به ماهیت بورژوایی حکومت موقت واقف بود. او بلافاصله نظریات خود...

هفتمین کنگرۀ سراسری بلشویک‌ها: قطعنامه دربارۀ جنگ

Print PDFقطعنامۀ زیر دربارۀ جنگ با اتفاق آرا و هفت رأی ممتنع در هفتمین کنگرۀ سراسری حزب بلشویک در شهر پتروگراد (سن پترزبورگ کنونی) به تاریخ ۷ الی ۱۲ مه (برابر با ۲۴ الی...

درباره «انقلاب ثور»: نقطه عطفی برای چپ

Print PDFدرباره «انقلاب ثور»: نقطه عطفی برای چپ برگردان: ادریس باهر این جزوه در ۱۹۸۵ انتشار یافته بود. محتوایش در بخش هفته نامه اقدام کارگری در ۱۹۸۰ و مجله اقدام کارگری در اخیر همان...

به بهانۀ سالگرد «شورش کرونشتات»

Print PDFکرونشتات: حق با تروتسکی بود! اسناد جدید آرشیوهای شوروی در تأیید موضع بلشویک‌ها سخن می گویند اسناد جدیدی که طی کم و بیش یک دهۀ گذشته از آرشیوهای قدیمی شوروی به دست آمده...

به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷

Print PDF در آستانه ۳۸ امین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷، دولت سرمایه داری ایران با مقاومت های کارگران ایران در راستای اخذ مطالبات به حقشان روبرو شده است. اعتصاب ۴۰۰۰ تن از کارگران ایران ترانسفو،...

به سوی آینده ای سوسیالیستی: کتاب های مصور کودکان پس از انقلاب بلشویکی

Print PDFبه سوی آینده ای سوسیالیستی: کتاب های مصور کودکان پس از انقلاب بلشویکی توماس اسکریپس / برگردان: آرام نوبخت انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، رویدادِ تعیین کنندۀ قرن بیستم بود. نفوذ و تأثیر این انقلاب...