دسته: اصلاح طلبان

نکاتی در مورد مفهوم دمکراسی و انتخابات آتی

Print PDFمصاحبه سایت «طبقه» با مازیار رازی طبقه : از این که فرصت برقراری ارتباط و انجام این مصاحبه را در اختیار ما قرار دادید سپاس گزاریم. برای شروع مصاحبه اجاز بدهید ابتدا از...

انتخاب بین «بدتر» و «بدتر»: پیش به سوی تحریم فعال انتخابات

Print PDF ابراهیم رئیسی روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، به نمایندگی از «اصول‌گرایان» هیئت حاکم (جبهۀ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) نامزدی خود را برای دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بدین ترتیب او در...

رفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی های یک رژیم سرمایه داری

Print PDFرفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی های یک رژیم سرمایه داری آرام نوبخت و علیرضا بیانی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معماران و بازیگران اصلی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران از نخستین...

نگاهی به ماهیت رژیم و موقعیت اپوزیسیون

Print PDFدر حاشیه مرگ رفسنجانی مصاحبه دیدگاه سوم با مازیار رازی در باره ماهیت رژیم و موقعیت اپوزیسیون  (ژانویه ۲۰۱۴)  را مجددا انتشار می دهیم. ******* از میلیتانت شماره ۶۸ مصاحبۀ « دیدگاه سوم» با...

در راستای تدارک نظری علیه نظام سرمایه داری: پیشگفتار مازیار رازی به «مارکسیزم دوران ما» اثر لئون تروتسکی

Print PDFپیشگفتار مازیار رازی به «مارکسیزم دوران ما» اثر لئون تروتسکی (۱) طبقه ی کارگر ایران، در دوران حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته است. فعالیت های عملی ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر...

چشم انداز جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی در دورۀ آتی

Print PDFسرمقاله کارگر میلیتانت شماره ۸۹ برای ترسیم چشم انداز جنبش کارگری ما محققاً باید از تحلیل مشخص سیاسی روز شروع کنیم. در مرکز تحلیل شرایط امروز باید روندی را قرار داد که رژیم...

نوآوری یا اصلاح گرائی؟

Print PDF‪نکاتی در باره ی انحرافات رفرمیستی در جنبش کارگری‬ ار:  دیدگاه سوسیالیزم انقلابی شماره ۲ ؛ ۱۹۹۵ «دوران ارتجاعی، مانند دوران فعلی، نه تنها طبقه ی کارگر و پیشروی آن را تجزیه و تضعیف می کند، بلکه...

توافق هسته ای، مانورهای خامنه ای، و افق جنبش کارگری

Print PDFدیروز خامنه ای پس از نزدیک به یک هفته سکوت دربارۀ توافقات هفتۀ گذشتۀ رژیم ایران و گروه ۵+۱ در لوزان، اعلام موضع کرد. او درست به همین دلیل سخنان خود را با...

اتحاد آن ها و اتحاد ما: نگاهی به چشم انداز توافقات رژیم و امپریالیسم، و افق جنبش کارگری

Print PDFپی دی اف به دنبال توافق لوزان میان رژیم ایران و گروه «۵+۱» بحث هایی در میان طیف چپ حول این توافقات صورت گرفت که کماکان نیز ادامه دارد. منتها در اکثر بحث...