دسته: تحلیل

۰

نکاتی در باره اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ایران

Print PDFمقاله زیر در دیماه ۱۳۸۱ در نقد نظریات مرتضی محیط ، نوسط رفیق مازیار رازی انتشار یافت. در حاشیه تبادل نظرها در مورد مساله ملی و اهمیت مساله امپریالیسم، به انتشار مجدد این...

نکاتی در مورد مفهوم دمکراسی و انتخابات آتی

Print PDFمصاحبه سایت «طبقه» با مازیار رازی طبقه : از این که فرصت برقراری ارتباط و انجام این مصاحبه را در اختیار ما قرار دادید سپاس گزاریم. برای شروع مصاحبه اجاز بدهید ابتدا از...

انتخاب بین «بدتر» و «بدتر»: پیش به سوی تحریم فعال انتخابات

Print PDF ابراهیم رئیسی روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، به نمایندگی از «اصول‌گرایان» هیئت حاکم (جبهۀ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) نامزدی خود را برای دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بدین ترتیب او در...

رفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی های یک رژیم سرمایه داری

Print PDFرفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی های یک رژیم سرمایه داری آرام نوبخت و علیرضا بیانی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معماران و بازیگران اصلی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران از نخستین...

نگاهی به ماهیت رژیم و موقعیت اپوزیسیون

Print PDFدر حاشیه مرگ رفسنجانی مصاحبه دیدگاه سوم با مازیار رازی در باره ماهیت رژیم و موقعیت اپوزیسیون  (ژانویه ۲۰۱۴)  را مجددا انتشار می دهیم. ******* از میلیتانت شماره ۶۸ مصاحبۀ « دیدگاه سوم» با...

در راستای تدارک نظری علیه نظام سرمایه داری: پیشگفتار مازیار رازی به «مارکسیزم دوران ما» اثر لئون تروتسکی

Print PDFپیشگفتار مازیار رازی به «مارکسیزم دوران ما» اثر لئون تروتسکی (۱) طبقه ی کارگر ایران، در دوران حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته است. فعالیت های عملی ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر...

تحریم فعال انتخابات در حمایت از زندانیان سیاسی

Print PDF «برای مارکسیست های انقلابی، “تحریم” انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی است مفروض؛ در شرایط دمکراتیک جامعۀ بورژوایی، مشروط بر این که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته باشد، می توان...