دسته: زنان

نقش زنان در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و دستاوردهای آنان / لنین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ زنان از همان اول نقشی کلیدی در انقلاب روسیه داشتند. در انقلاب فوریه، انقلابی که بسیاری از سوسیال دموکرات های روسیه را...

در مبارزه با خشونت علیه زنان به پا خیزیم

Print PDF“جایگاه زن نمایان ترین و گویا ترین شاخص برای ارزیابی رژیم اجتماعی و سیاست دولت است.رهایی حقیقی زنان بدون جهش عمومی در اقتصاد و فرهنگ ،بدون در هم شکستن واحد اقتصادی خانواده بورژوایی،...

دربارۀ تن­ فروشی

Print PDF دربارۀ تن­ فروشی سوزان روزنتال (پزشک سوسیالیست) / برگردان: آرام نوبخت توضیح: متن پیش رو صرفاً به منظور طرح بحث و تبادل نظر­ دربارۀ پدیدۀ تن­فروشی در نظام سرمایه‌­داری و واکنش­های طیف­های...

آیا تبعیض جنسیتی از انقلاب سوسیالیستی جان به در خواهد برد؟

Print PDFآیا تبعیض جنسیتی از انقلاب سوسیالیستی جان به در خواهد برد؟ استل کوچ / برگردان: آرام نوبخت جناب جرمی کلارکسون، در انجیل جدید خودش بشارت می دهد که اگر کسی او را سکسیست...

سرمایه داری نیازمند تبعیض جنسیتی است

Print PDF سرمایه داری نیازمند تبعیض جنسیتی است برگردان: آرام نوبخت انتشار دو گزارش در هفتۀ گذشته نشان می داد که چگونه سیستم موجود دختران و زنان جوان را تباه می کند. یک گزارش...

روز زن چیست؟ (الکساندرا کولونتای)

Print PDFروز زن چیست؟ -الکساندرا کولونتای ترجمه: نضال تمدن این مقاله با عنوان «روز زن» به قلم الکساندرا کولونتای یک هفته پیش از برگزاری اولین مراسم روز جهانی همبستگی پرولتاریای زن در روسیه به...

اعلام موجودیت هستۀ زنان کمیتۀ اقدام کارگری

Print PDFاعلام موجودیت هستۀ زنان کمیتۀ اقدام کارگری «زنان پرولتر دست در دست مردان هم‌طبقه‌ای خود علیه جامعۀ سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند» بیش از یک دهه از نخستین فعالیت کمیتۀ اقدام کارگری در داخل کشور...