دسته: زنان

دربارۀ تن­ فروشی

Print PDF دربارۀ تن­ فروشی سوزان روزنتال (پزشک سوسیالیست) / برگردان: آرام نوبخت توضیح: متن پیش رو صرفاً به منظور طرح بحث و تبادل نظر­ دربارۀ پدیدۀ تن­فروشی در نظام سرمایه‌­داری و واکنش­های طیف­های...

آیا تبعیض جنسیتی از انقلاب سوسیالیستی جان به در خواهد برد؟

Print PDFآیا تبعیض جنسیتی از انقلاب سوسیالیستی جان به در خواهد برد؟ استل کوچ / برگردان: آرام نوبخت جناب جرمی کلارکسون، در انجیل جدید خودش بشارت می دهد که اگر کسی او را سکسیست...

سرمایه داری نیازمند تبعیض جنسیتی است

Print PDF سرمایه داری نیازمند تبعیض جنسیتی است برگردان: آرام نوبخت انتشار دو گزارش در هفتۀ گذشته نشان می داد که چگونه سیستم موجود دختران و زنان جوان را تباه می کند. یک گزارش...

روز زن چیست؟ (الکساندرا کولونتای)

Print PDFروز زن چیست؟ -الکساندرا کولونتای ترجمه: نضال تمدن این مقاله با عنوان «روز زن» به قلم الکساندرا کولونتای یک هفته پیش از برگزاری اولین مراسم روز جهانی همبستگی پرولتاریای زن در روسیه به...

اعلام موجودیت هستۀ زنان کمیتۀ اقدام کارگری

Print PDFاعلام موجودیت هستۀ زنان کمیتۀ اقدام کارگری «زنان پرولتر دست در دست مردان هم‌طبقه‌ای خود علیه جامعۀ سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند» بیش از یک دهه از نخستین فعالیت کمیتۀ اقدام کارگری در داخل کشور...

تبعیض جنسیتی در بطن نظام سرمایه داری نهفته است

Print PDF تبعیض جنسیتی در بطن نظام سرمایه داری نهفته است سیدی رابینسون / ترجمۀ آزاد: آرام نوبخت افشاگری‌ها دربارۀ ابعاد سوء استفاده‌های جنسی «جیمی ساویل»، مجری بی‌بی سی، تنها اخیرترین روایتِ ترسناکِ خشونت...