دسته: جوانان

وضعیت جنبش دانشجویی و چشم اندازها

Print PDFشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳  تجمعی از سوی دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران برای رسیدگی مسئولان به مشکلات صنفی و امنیتی برگزار شد. دانشجویان برای همراه کردن دیگر همکلاسی‌های خود شروع به راهپیمایی...

۰

روشنفکران و جهان سوم

Print PDFاز سایت: مجله هفته تقسیم جهان به کشورهای «غنی» و «فقیر»، فاصله فزاینده میان آن‌ها، کارکرد بازار جهانی به مثابه مکانیسمی که از طریق آن، ثروت بی‌وقفه از کشورهای فقیر به کشورهای غنی...

۰

مارکسیزم و جوانان – بخش دو

Print PDF نوشتۀ الیف چاقلی، مترجمین: کیومرث عادل، نازنین صالحی از میلیتانت شماره ۴۹- بخش دو آزادی جمعی، شرط آزادی فردی برای نسل جوانِ مبارزۀ انقلابی، هنوز درس های بسیاری از زندگی و مبارزات...

۰

به مناسبت فرا رسیدن مهرماه ۱۳۹۱

Print PDFسرمقاله میلیتانت شماره ۵۴ آغاز سال تحصیلی جدید سال تحصیلی جدید (۱۳۹۱)، هم­چنان در فضایی بسته آغاز می شود؛ در سال تحصیلی جاری، ما شاهد افزایش فضای امنیتی دانشگاه ها (از مجرای تصفیۀ...

۰

مارکسیزم و جوانان – بخش سه

Print PDF نوشتۀ الیف چاقلی مترجمین: کیومرث عادل، نازنین صالحی از میلیتانت شماره ۴۹ – بخش سه جایگاه جوانان تلاش برای تحلیل جایگاه جوانان در مبارزۀ طبقاتی جاری در یک جامعۀ سرمایه داری، که...

۰

مارکسیزم و جوانان – بخش چهار و پایانی

Print PDF نوشتۀ الیف چاقلی مترجمین: کیومرث عادل، نازنین صالحی از میلیتانت شماره ۴۹- بخش چهار مسیر انقلابی جوانان، “مارکسیزم” است مارکسیزم نه فقط برای دفاع از منافع اقتصادی خود طبقۀ کارگر، که همچنین...

۰

مارکسیزم و جوانان – بخش یک

Print PDF نوشتۀ الیف چاقلی مترجمین: کیومرث عادل، نازنین صالحی رفیق «الیف چاقلی» تئوریسن  سازمان «نگرش مارکسیست» در ترکیه است. او کتابهای بسیاری در مورد مسایل مارکسیستی نگاشته که «مارکسیزم و جوانان» یکی از...

۰

به مناسبت فرا رسیدن مهرماه ۱۳۹۰، آغاز سال تحصیلی جدید

Print PDF سال تحصیلی جدید (۱۳۹۰)، در فضایی به مراتب بسته تر نسبت به چند سال گذشته آغاز شده است. در سال تحصیلی جاری، ما هم چنان شاهد افزایش فضای امنیتی دانشگاه ها (از...

۰

پیش به سوی تدارک انقلاب

Print PDFدر آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس، برای تبادل نظر و ارزیابی وضعیت توده ها و مواضع مارکسیست های انقلابی در وضعیت کنونی مقاله مازیار رازی، که سال پیش انتشار یافته، را مجددا انتشار...